Jobcenter Åbenrå nægter at fremsende nødvendige oplysninger til pensionsnævnet

Jobcenter Åbenrå nægter at fremsende nødvendige oplysninger til pensionsnævnet

Klage vedr ulovlig sagsbehandling samt tilsidesættelse af Normer for god forvaltningsskik

Jobcenter Åbenrå har tilsendt pensionsnævnet en masse irrelevante oplysninger til pensionsnævnet i denne sag som ikke opfylder kravet til gældende lovgivning på området.
For god ordens skyld henleder jeg opmærksomheden på Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Der foreligger ca 20- 30 nyere stk sundhedsfaglige sagsakter som ikke er tilsendt pensionsnævnet sammen med Forberedende del til rehabiliteringsteamet.
Jobcenter Åbenrå vægter ikke at beskytte borgeren ift gældende lovgivning på området.

Der foreligger massiv sundhedsfaglig dokumentation på at borger ikke er i målgruppen for arbejdsmarkedet.
Dette understøttes samtidig af sundhedskoordinator, borgers egen læge samt egen psykiater.

De sidste 20 år har været et umenneskeligt helvede for patienten.
Jobcenter har nægtet at medvirke til stort set alt som ville kunne få bragt sagen til ende.

Der er desværre fusket, eller med andre ord begået den ene forvaltningsretlige ulovlighed efter den anden.
Sagsakter gemmes af vejen således at jobcenter Åbenrå kan træffe de afgørelser som er økonomisk bedst for kommunen.

Nu bløder patienten pga forvaltningens mange forvaltningsretlige fejl.
Ingen ansvarlige hverken i jobcenter eller i forretningsudvalget , kommunalbestyrelsen mm har interesse i at hjælpe patienten.

Spørgsmål:
Hvem i forvaltningen vil melde sig frivilligt til at få sat ansvarligt personale I Åbenrå jobcenter på plads- således at praksis fra Ankestyrelsen samt råd og vejledning fra STAR samt beskæftigelsesministeriet overholdes til borgers bedste ?

Jeg har tidligere kontaktet borgmesteren, borgerrådgiveren, arbejdsmarkedsdirektør samt andre i forvaltningen.
Disse oplyser samstemmende at de ikke vil blande sig eller hjælpe til for at få opløst de mange juridiske vildfarelser som Åbenrå har forvildet sig ud i.

Ansvarlige I denne sag i jobcenter Åbenrå er
Annette Uldahl Veng
Marianne Ane Hansen

Ovenstående er at betragte som en klage.

Hvem vil hjælpe ?

På borgerens vegne

Partsrepræsentant
Kim Madsen

Tlf 61770101
Tak for din henvendelse til Aabenraa Jobcenter.

Din mail videresendes til den medarbejder, der skal behandle din henvendelse.

Denne mail kan ikke besvares.

Venlig hilsen

Aabenraa Jobcenter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *