Dag: 15. november 2023

Børnebekymring i jobcenter Åbenrå

Bekymringshenvendelse fra Åbenrå jobcenter vedr 2 teenagebørn. Svar fra partsrepræsentanten Att: Socialforvaltningen Vedr underretning fra jobcenter Bekymringshenvendelse vedr 2 hjemmeboende teenagebørn. Vedr cpr xxxxxx-xxxx Svar på Underretning fra Åbenrå jobcenter Jf. Serviceloven § 153 Vedr. de 2 børn af forældrene xxx og xxx. Nedenstående svar tilsendt jobcenter Aabenraa begæres tilsendt Socialforvaltningen i fuld tekst uden redigering fra jobcenters side !…