Kategori: Jobcenterjura

Lægeerklæringer er ikke nok !

Dine lægeerklæringer er ikke dokumentation nok for at du ikke har en arbejdsevne. Du SKAL selv have dokumenteret via en arbejdsevnevurdering sammen med en funktionsevnebeskrivelse hvor lidt du kan. Dine lægeerklæringer er jvf gældende lovgivning på området jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats KUN et delelement. Sådan vurderer mange jobcentre således at de kan fastholde dig på laveste ydelse så længe…

Sagsbehandler i jobcenter er ligeglad med dig

Har du dokumentationen i orden inden din sag forelægges for rehabiliteringsteamet ?

Det er ganske normalt at rehabiliteringsteamet hjemviser sagen tilbage til jobcenter fordi der mangler dokumentation fra egne læger og speciallæger- psykiatrisk, neurolog, smerteklinik, dokumentation for funktionsevne samt progressionsrapporter fra dine praktikforløb.
Dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet i dit voksne arbejdsliv.

Hele din sag handler kun om dokumentation.

Ingen I jobcenter er interesseret i hvordan du har det, kun interesseret i at ekspedere dig videre som et nummer- og videre til næste sag.

Er du under 30 år bliver du pisket til at tage en uddannelse uden hensyntagen til din funktionsevne.

Er du under 40 år er det i det hele taget meget nødvendigt at være aktiv deltagende i at der ikke mangler dokumentation for noget som helst.
Det synes som om at der jagtes massivt på personer under 40 år.

Men det kræver den samme dokumentation at blive visiteret til førtidspension UANSET alder.
Men er du under 40 år så vil du i de fleste tilfælde blive udsat for umenneskelig tvang og magt hvor du sendes I mestringskurser hvor du ” skal lære” at stå op om morgenen.
så vil du blive udsat for tvang og magt hvor du sendes I manipulationskursus hvor du skal lære at du sagtens kan noget mere, at du er mindre syg end dine læger og speciallæger har dokumenteret.
Trolddomslære og clairvoyant ulovligt pis!

Derfor er det så nødvendigt at du selv er meget aktivt deltagende i at dokumentere ALT DET DU IKKE KAN !

Læs mere om hvordan du kommer i mål via dette link :
https://m.facebook.com/groups/1490301027910427/permalink/3572293753044467/

Kim Madsen Jobcentrets Ofre

Maleri: "Sat ud", familie udenfor bygning med deres få ejendele, politi, Erik Henningsen 1892

Medaljens bagside

Hvem skal beskyttes: Jobcentrenes vellønnede ansatte eller det rakkerpak, der kæmper desperat for at beholde bolig og værdighed?     Socialrådgiverforeningen og HK-kommunal er i oprør. De er oprørte over de borgere, der ikke sidder artigt og hører på at blive skældt ud og sanktioneret på deres kontanthjælp. De søde socialrådgivere og HK-medarbejdere er kede af , at de udskældte,…

Jobcenterskilt fra Ikast-Brande Kommune

Håndbog, + skema: Funktionsevne

Funktionsevne: skema og håndbog Kan læses her som pdf. Funktionsevnemetoden2 Funktionsevne–metoden Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser . Jeg har sat skemaet ind her også: 1. Basisoplysninger (skal udfyldes af alle) Borgerens navn: Dato: CPR-nr.: Navne på andre mødedeltagere: Gift/samlever: FORMCHECKBOX Ja FORMCHECKBOX Nej Hjemmeboende…

Ane Hasboe

Psykiater: Jobcentre presser syge til sammenbrud

Af Lisbeth Riisager Henriksen   STUDIEVÆRT KONFRONTEREDE BESKÆFTIGELSESMINISTEREN MED PSYKIATERS VIDNESBYRD OM, AT JOBCENTRE SYSTEMATISK PRESSER SYGE, TIL DE BRYDER SAMMEN “Jeg skal pressse dig, til du bryder sammen” 23. januar bragte P1 en vigtig radioudsendelse, “Ring til Regeringen”. https://www.dr.dk/…/ring-til-regeringen-ane-halsboe-2 Her blev den nye beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen som repræsentant for den nye SVM-regering konfronteret med en masse af de problemer,…

Usaglighed i jobcentres brug af lægelig information?

Kan jobcentret erklære en lægeattests udsagn forældet af egen drift?   “Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og borgere, der f.eks. på grund af sygdom har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, hører ikke hjemme i kontanthjælpssystemet. “ Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering   Resumé Artiklen rejser berettiget tvivl om to spørgsmål. Det ser ud for Jobcentrets Ofre, som om der…

Jobcentre: Udøver de tortur eller nedværdigende behandling?

PROJEKTARTIKEL – UNDER UDBYGNING AF  Mikael Hertig. senest udgivet 27. november 2022   Udøver myndighederne tortur overfor  borgerne i Jobcenter- og anbringelsessager? ‘   Rigtig mange kontanthjælpsmodtagere, der har levet under afhængighed af jobcentrenes intense overvågning og kontrol, pådrager sig alvorlige og langvarige lidelser. I Facebookgruppen Jobcentrets Ofre har nogle i deres harme påstået, at der skulle være tale om…