Forfatter: Mikael Hertig

Maleri: "Sat ud", familie udenfor bygning med deres få ejendele, politi, Erik Henningsen 1892

Kontanthjælpsforliget ligner det mest menneskefjendske siden 2. verdenskrig

  Det nye kontanthjælpsforlig er bestialsk og ondt     Sætningen “Arbeit macht frei” giver et gys i de fleste, for lejrenes ondskab under nazismen havde jo lige så meget med udryddelse, gaskamre osv. at gøre som med det arbejde, de internerede  blev sat til at udføre. Egentlig er udtrykket ikke nazistisk, men en talemåde, der stammer fra den danske…

Kontanthjælpsmodtagere har mistet 10 % af deres købekraft

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol. 11. september  2023     De fattigste har mistet 10 % købekraft  siden krisen begyndte Men fødevarer og enerigi er steget meget mere. Kontanthjælpsmodtagerne lider i stilhed, De er dem, ingen tager notits af.       Kan du huske, at den forrige socialdemokratiske regering fik det til at se ud, som om den…

Maleri: "Sat ud", familie udenfor bygning med deres få ejendele, politi, Erik Henningsen 1892

Medaljens bagside

Hvem skal beskyttes: Jobcentrenes vellønnede ansatte eller det rakkerpak, der kæmper desperat for at beholde bolig og værdighed?     Socialrådgiverforeningen og HK-kommunal er i oprør. De er oprørte over de borgere, der ikke sidder artigt og hører på at blive skældt ud og sanktioneret på deres kontanthjælp. De søde socialrådgivere og HK-medarbejdere er kede af , at de udskældte,…

Jobcenterskilt fra Ikast-Brande Kommune

Håndbog, + skema: Funktionsevne

Funktionsevne: skema og håndbog Kan læses her som pdf. Funktionsevnemetoden2 Funktionsevne–metoden Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser . Jeg har sat skemaet ind her også: 1. Basisoplysninger (skal udfyldes af alle) Borgerens navn: Dato: CPR-nr.: Navne på andre mødedeltagere: Gift/samlever: FORMCHECKBOX Ja FORMCHECKBOX Nej Hjemmeboende…

Ane Hasboe

Psykiater: Jobcentre presser syge til sammenbrud

Af Lisbeth Riisager Henriksen   STUDIEVÆRT KONFRONTEREDE BESKÆFTIGELSESMINISTEREN MED PSYKIATERS VIDNESBYRD OM, AT JOBCENTRE SYSTEMATISK PRESSER SYGE, TIL DE BRYDER SAMMEN “Jeg skal pressse dig, til du bryder sammen” 23. januar bragte P1 en vigtig radioudsendelse, “Ring til Regeringen”. https://www.dr.dk/…/ring-til-regeringen-ane-halsboe-2 Her blev den nye beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen som repræsentant for den nye SVM-regering konfronteret med en masse af de problemer,…

Foto af Benito Mussolini

Danmark på vej mod den korporative stat?

Fra demokrati over korporatisme til et Mussolini-inspireret system? Med den nye regerings tilblivelse så truer den manglende sammenhængskraft og den fortsatte tendens til ulighed og mere fattigdom  træder de korporative træk i det danske politiske system  stadigt tydeligere frem. Ganske vist er der næppe nogen, der af den grund vil falde på knæ for Mussolini. Ingen med respekt for sig…

Giftens tid

Nu er det giftens tid     Vi er ved at få en regering, bare. fordi Danmark jo skal regeres. Der skal  jo være en statsminister og en finansminister. Og vi får kun den politik, de kan blive enige om. Så er spørgsmålet naturligvis, hvad den nye regering er nødt til ikke at røre ved i den giftige enigheds navn.…