Kategori: Fattiges økonomi

Maleri: "Sat ud", familie udenfor bygning med deres få ejendele, politi, Erik Henningsen 1892

Kontanthjælpsforliget ligner det mest menneskefjendske siden 2. verdenskrig

  Det nye kontanthjælpsforlig er bestialsk og ondt     Sætningen “Arbeit macht frei” giver et gys i de fleste, for lejrenes ondskab under nazismen havde jo lige så meget med udryddelse, gaskamre osv. at gøre som med det arbejde, de internerede  blev sat til at udføre. Egentlig er udtrykket ikke nazistisk, men en talemåde, der stammer fra den danske…

Kontanthjælpsmodtagere har mistet 10 % af deres købekraft

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol. 11. september  2023     De fattigste har mistet 10 % købekraft  siden krisen begyndte Men fødevarer og enerigi er steget meget mere. Kontanthjælpsmodtagerne lider i stilhed, De er dem, ingen tager notits af.       Kan du huske, at den forrige socialdemokratiske regering fik det til at se ud, som om den…