Kontanthjælpsforliget ligner det mest menneskefjendske siden 2. verdenskrig

 

Det nye kontanthjælpsforlig er bestialsk og ondt

 

Arbeit macht frei - indgang til KZ-lejr

Indgang til KZ- lejr

 

Sætningen “Arbeit macht frei” giver et gys i de fleste, for lejrenes ondskab under nazismen havde jo lige så meget med udryddelse, gaskamre osv. at gøre som med det arbejde, de internerede  blev sat til at udføre.

Egentlig er udtrykket ikke nazistisk, men en talemåde, der stammer fra den danske forfatter Søren Kierkegaards værk “Entweder oder”. (“Enten … eller”):

„Die Pflicht, zu arbeiten, um zu leben, drückt das Allgemein-Menschliche und zugleich auch in einem andern Sinne das Allgemeine aus, weil es ein Ausdruck der Freiheit ist. Gerade durch die Arbeit macht der Mensch sich frei, durch die Arbeit wird er ein Herr der Erde, durch die Arbeit endlich beweist er es, dass er über der Natur steht.

“Pligten til at arbejde for at leve udtrykker det alment menneskelige og samtidig også i en anden betydning det almene, mens det er et udtryk for frihed. Netop gennem arbejdet frigør mennesket sig. Gennem arbejde bliver han en jordens herre. Gennem arbejdet beviser han endegyldigt, at han står over naturen. “

Sætningen er indarbejdet i det danske højresprog, lang tid før Hitler fandt på at bruge det. Partierne bag forliget er ikke nazister, slet ikke. Men rigtig syge mennesker bliver ikke raske af at blive pisket med stok til at arbejde. De skal enten helbredes eller have førtidspension, og det får de ikke.

Forliget er efter min mening det mest svinske, jeg har oplevet i dansk socialpolitik.  Som jeg forstår det, tager man fra de enlige syge kontanthjælpsmodtagere og giver det, man tager, til andre kontanthjælpsmodtagere, nemlig familier med børn. Man tager også penge fra enlige  traumatiserede flygtninge.

 

Bunden af samfundets indbakke er enlige uden børn. Midaldrende, syge, hjerneskadede, mennesker med hjertelidelser. De befinder sig mellem bunden af indbakken og papirkurven. Oversete, glemte mennesker, der lever i stum fattigdom. Der er omkring 1.000 af dem i hver kommune. 500 af dem er enlige. Hånen og nedladenheden er grænseløs. Jeg fatter simpelthen ikke, at embedsværk og politikere i de nye samlede højrepartier, inklusive SF,  uden at blinke kan få sig selv til det her.

Det er ikke nazisme, nej. Men det bygger på samme tankegang, som sættes på indgangene til kz-lejrene: Ikke bare, at arbejde gør fri, som det gælder for et arbejdsmarked på 3, 1 million mennesker. Men der er omkring100.000 langtidskontanthjælpsmodtagere, der ikke kan arbejde. Alle ved, de ikke kan arbejde, fordi de er syge. Man bliver ikke rask af at arbejde, hvis man er syg, Karsten Hønge. Og det er bunden af SF, der går med til at tage penge  fra de kontanthjælpsmodtagere, man allerede har taget 12 % købekraft fra siden prisstigningerne. De kan åbenbart ikke ses, smages, høres eller lugtes.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *