Råd & vejledning

Råd og vejledning fra partsrepræsentanten: 
● PRAKTIKFORLØB
● FUNKTIONSEVNE
● ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION
● KLAGEFORMULAR
● AKTINDSIGT
● STOP AF SYGEDAGPENGE
● MESTRINGS – OG MOTIVATIONSFORLØB
● FORBEREDENDE DEL TIL REHABILITERINGSTEAMET
● STIL DE RIGTIGE SPØRGSMÅL TIL LÆGEN
Siger du ja til praktik og ikke kan klare det i længden, så har du dokumenteret at du ikke kan.
Og det er det dit forløb handler om: at dokumentere at du ikke kan.
Læge/psykfaglig dokumentation er KUN et delelement jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Du SKAL bevise hvor lidt du kan. 
Loven foreskriver samtidig at jobcenter skal acceptere dine sundhedsfaglige oplysninger, men de fleste jobcentre er ligeglade med dig uanset hvor sød din sagsbehandler er.
HUSK : Din sagsbehandler er myndigheden- 
IKKE din veninde  !
Alt i din sag handler om dokumentation.
Hvis jobcenter vurderer at du er tæt på arbejdsmarkedet igen – så skal dine sygedagpenge forlænges.
Jeg vurderer at du er i målgruppen for et ressourceforløb hvis du ikke er endelig udredt hos f.eks  psyk – og stadig i behandling for diagnose og sygdomssymptomer.
At du har komplekse problemstillinger ud over ledighed hvis du har vanskelige fysiske diagnoser eller langvarigt psykisk traume.
Sørg for at egen læge samt speciallæger taler sammen og dokumentere via attester at de er enige i dine diagnoser og behandlingsmuligheder.
Du kan faktisk sanktioneres ved at sige nej til praktikforløb- til gengæld har du ret til at sige nej til alle sundhedsfremmende beskæftigelsesrettede indsatser fra jobcenter.
F.eks varmtvandsbade, diætist, fitness, mindfulness, yoga mm.
Det er nemlig KUN dine læger og speciallæger som via deres autorisation har ret til at ordinere medicin og behandling.
Jobcenter har IKKE sundhedsfaglig autorisation.
Vis denne tekst til dine læger og speciallæger som inspiration til hvad der bør skrives i attester til jobcenter. 
Sådan udfylder du forberedende del til rehabiliteringsteamet:
SÅDAN UDFYLDER DU FORBEREDENDE DEL TIL REHABILITERINGSTEAMET :
Har lige afsluttet samtale med borger som optog vores samtale hvor jeg hjalp med at få sat ord på,  til de mange spørgsmål i skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet.
Samtalen som blev optaget- med svarene,  kan nu sendes til jobcenter, eller borger kan selv skrive svarene ind i skemaet.
Få en i dit netværk til at hjælpe med spørgsmål og svarene som kan være :
■ Lav en personlig beskrivelse af dig: 
○ Svar :
Jeg er et stille og roligt gemyt som kan omgås af alle.
Jeg kan dog ikke selv omgås alle,  pga mine sygdomssymptomer som smerte der gør det uudholdeligt at være sammen med andre, samt mine psykiske diagnoser som udløser angst og social angst.
Af og til også vrede pga min ptsd.
Jeg kan være voldsomt udadreagerende hvis mennesker kommer for tæt på..
■ Har du nogle i dit netværk som kan hjælpe dig i hverdagen ?
○ Svar : Ja og nej.
Mit lille netværk som består af familie og naboer,  vil gerne hjælpe mig i hverdagen, og jeg er også tilbudt hjemmehjælp og bostøtte, MEN jeg kan IKKE pga mine svære diagnoser udholde at være sammen med andre i mere end Max 10 minutter ad gangen.
Dette er tydeligt dokumenteret af læger og behandlere.
■ HVIS du skulle ud på arbejdsmarkedet igen, hvilken vej ville du så vælge ?
○ Svar: Fordummende spørgsmål, jeg er IKKE uintelligent , blot ramt af svær sygdom.
Jeg har INGEN muligheder på arbejdsmarkedet ! Jeg er da helt ligeglad med jobfunktionen, mit største ønske er at komme på arbejdsmarkedet uanset i hvilken branche, men det kan jeg IKKE pga min sygdom.
■ Ser du dig selv på arbejdsmarkedet igen ?
○ Svar : Nej, hvor ofte skal jeg og mine læger bekræfte og dokumentere dette ?
LÆS epikriser, psykolograpporter, progressionsrapporter samt for 100.000 kroner læge – og specialerklæringer som er vedhæftet sagen.
■ Beskriv din hverdag fra du står op til du går i seng :
○Svar : Vågner oftest kl 6. Ligger og vender og drejer mig i sengen. Jeg gemmer mig under dynen. Jeg vil ikke ud til verden med smerter og flere tilbagefald hvor traumer fra livet blusser op og ødelægger min dag.
Jeg forsøger alligevel, og 1 ud af 7 dage lykkes det mig at stå op og komme i bad, få tøj på og gå på gaden, eller ringe til en ven og foreslå en kop tår kaffe.
De fleste dage går med ingenting.
Nogle dage lykkes det mig at tørre lidt støv af og gøre lidt rent.
I lange perioder bliver der ikke gjort rent. Jeg kan ikke finde kræfter til det. Men så tilbyder min bror og søster at komme forbi og gøre det.
Er tilbudt hjemmehjælp og bostøtte, men jeg kan ikke være i stue med fremmede mennesker. Dette er beskrevet i al sundhedsfaglig dokumentation i sagen.
Derfor er hjemmehjælp og bostøtte/ mentor-  ikke en mulighed .
Hvad ville kunne bringe dig tættere på arbejdsmarkedet ?
○ Svar : Raskmelding.
Jeg er kendt med flere fysiske og psykiske diagnoser.
De er alle beskrevet som stationære , og derfor varige.
Funktionsevne er vel beskrevet som svært og varigt nedsat til det ubetydelige, arbejdsevnen er derfor tilsvarende nedsat, derfor ingen arbejdsevne.
■ OBS
Ovenstående svar kan du redigere så de passer til dig. Få evt hjælp af andre til at udfylde forberedende del til rehabiliteringsteamet.
Din sagsbehandler har faktisk pligt til at udfylde det sammen med dig, men jeg kan KUN anbefale at man i første omgang , forsøger at gøre det selv for at få skrevet de mest rigtige og personlige svar.
Jeg har desværre IKKE plads til at hjælpe flere privat, og derfor skal du lave et opslag her i gruppen Jobcentrets ofre hvis du har spørgsmål til din sag i jobcenter.
Kopier teksten fra dette opslag og gem den til senere brug.
Der kommer ingen og redder DIG,derfor skal du gøre noget selv.
Står der DEL under et opslag så må det altid deles ❤
Beskriv selv din funktionsevne:
BESKRIV SELV DIN FUNKTIONSEVNE
Læs mere på www.sundhed.dk
Hvis jobcenter nægter at beskrive din funktionsevne via ergo – eller fysioterapeut,  så kan du selv gøre det.
■ Du kan selv forsøge at beskrive dit funktionsniveau:
Jeg bor i en 2 værelses lejlighed på 50 m2
Jeg bor i hus på 127 m2
Hjemmeboende børn : 3
Bor alene
Bor sammen med min kæreste
Min kæreste arbejder fuld tid, deltager kun sjældent i daglige huspligter, han er selv syg.
Vores netværk hjælper med det huslige, indkøb mm.
Vores netværk hjælper ikke med det huslige, vi klarer os selv så godt vi kan.
Hjælpemidler:
Vi har ingen Hjælpemidler, ingen hjemmehjælp, men det vil vi gerne ha.
Jeg er kendt med følgende diagnoser:
Slidgigt, angst, depression,  ptsd, ocd , vandladningsudfordringer mm.
Morgenrutine:
Står op, laver kaffe, Smører madpakker til børnene.
Sender dem afsted.
Står op og laver kaffe.
Måske går jeg i bad.
Måske sidder jeg bare og hænger på stolen eller i sofaen hele formiddagen og ser lidt tv.
Nogle gange forsøger jeg at læse en bog, men det har jeg oftest svært ved.
Kan ikke koncentrere mig, tankemylder.
Eftermiddag:
Sover til middag i ca 1-2 timer.
Hvis jeg ikke sover til middag, så bliver jeg måske svimmel, træt, voldsomt udadreagerende,  depresdiv og går måske i seng resten af dagen.
Aften:
Laver varm mad
Laver sjældent varm mad
Min kæreste laver mad
Ringer efter mad udefra.
Ser tv, eller ligger bare og sover på sofaen, ingen grund til at være vågen, mit liv er noget lort.
Hvordan sov du sidste nat ?
Hvor mange timer sov du ?
Gik i seng kl
Stod op kl
Hvorfor sov du dårligt ?
Pga smerter eller psykisk påvirkning ?
Smerteniveau fra 1-10 hvor 10 er værst tænkelige smerte, anføres
morgen, middag, aften, og inden du går i seng.
Det samme gør du ved dit psykiske niveau:
Fungerer meget dårligt psykisk: 1
Fungerer nogenlunde godt idag: 8
Lidt op, lidt ned idag: 4
Hvilken medicin tager du ?
Hvor ofte ?
Bivirkninger ?
Psykisk niveau idag  1 – 10 ?
Fungerer du godt eller dårligt psykisk til hverdag 1-10  ?
Hvordan fungerer du fysisk til hverdag 1-10?
Hvad tricker dig mest i hverdagen?
Kan du gå på trapper ?
Kan du køre med offentlige transportmidler?
Hvorfor ikke ?
Kan du selv klare personlig hygiejne ?
Kommer du I bad hver dag ?
Kan du selv ordne negle på fødderne ?
Hvorfor ikke ?
Rengøring i hjemmet:
Hvem udfører opgaven ?
Tøjvask ?
Hvem gør det ?
Beskriv Hvordan det foregår
Indkøb ?
Hvem gør det ?
Beskriv hvordan det foregår:
Kan du være social sammen med andre ?
Hvordan, i hvilke sammenhæng kan du være social ?
Bliver du hurtigt træt ?
Hvorfor , beskriv hvorfor ?
Gangdistance i meter, ca 50 meter  ?
Bruger du hjælpemidler ?
Hvilke ?
Hvorfor har du ikke søgt hjælpemidler eller hjemmehjælp hvis du har behovet?
Jeg vil ikke have fremmede mennesker i mit hjem.
Jeg har bare ikke haft overskud til at søge om hjælp.
Er du selv klar over om du har behovet ?
Har du forståelse for din egen sygdom ? Eller lukker du bare øjnene og tænker: det går nok ?
Ville du kunne være stabil i et fleksjob  ?
Hvorfor ikke ?
Ser du førtidspension som eneste rigtige løsning ?
Hvorfor ?
Er der slet ingen muligheder for at du iflg dine læger og behandlere,  kan vende tilbage til arbejdsmarkedet  ?
Hvorfor ?
Hvordan klarer du dig økonomisk?
Har du brug for yderligere hjælp til store regninger som du har svært ved at betale ?
Send disse spørgsmål med dine svar og oplysninger til jobcenter, så er du godt klædt på ift dokumentation for funktionsevne.
Få gerne dit netværk, læger og behandlere til at bekræfte at oplysninger er rigtige.
Ovenstående spørgsmål er kun vejlederne.
Du kan selv redigere og tilføje oplysninger,  så alle spørgsmål og svar passer bedst til dig.
Spørgsmål vil ligne de spørgsmål som du bliver stillet af ergoterapeut eller fysioterapeut som udfører funktionsevnetest.
Dette kan foregå i eget hjem, men også uden for hjemmet i jobcenter,  eller hos kommunens samarbejdspartnere.
Du må selv gøre en indsats hvis jobcenter nægter at hjælpe dig.
Ovenstående giver et godt indblik i din hverdag, og hvis din sagsbehandler ikke kender dig, så kan det være svært at vurdere hvilken hjælp du har brug for.
Uanset hvad din sagsbehandler fortæller dig, så kan du ikke være sikker på at det alt sammen er helt rigtigt. Det burde det være, men nogle kommuner snyder på vægten, og nogle sagsbehandlere er slet ikke klædt på til at hjælpe dig.
Iflg Ankestyrelsen,  så kan en funktionsevnetest udgøre det samme som en arbejdsprøvning,  men det er ikke en rettighed du har, det vil altid være kommunen som vurderer hvad som er bedst, men det kan du så klage over. 
■ Obs
I mange kommuner vælger man at tolke lovgivningen meget stramt.
Dvs at hvis der IKKE er forsøgt en form for arbejdsprøvning,  uanset om man mener man kan klare det eller ej, så dømmes der med hård hånd.
Når arbejdsevnen er forsøgt udviklet i f.eks et praktikforløb, og denne ikke kunne udvikles i et omfang så man på en eller anden måde kan blive selvførgende, så skal kommunen visitere til førtidspension- HVIS – dine læger og behandlere samtidig vurderer at din funktionsevne er svært og varigt nedsat til det ubetydelige.
Der ligger masser af afgørelser i Ankestyrelsen som præcicerer dette.
Du har ret til at forlange at din funktionsevne evalueres, at der foretages et skøn, inden du sendes i praktik eller arbejdsprøvning.
Stritter jobcenter imod, selv om dine læger skriver at funktionsevnen er varigt nedsat, at beskæftigelsesindsats fra jobcenter vil forværre din helbredstilstand,  så ved du at du skal klage til jobcenter og borgmester samt Ankestyrelsen over den skriftlige afgørelse/begrundelse du har modtaget i din eboks eller med postbudet.
Det fremgår af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9465 af 27/5 2016, at Arbejdsevnen er den del af funktionsevnen, der anvendes til på arbejdsmarkedet at udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse.
Da arbejdsevnen er en delmængde af funktionsevnen, betyder det, at hvis funktionsevnen varigt er svært nedsat og ikke lader sig kompensere, vil det også gælde for arbejdsevnen.
Sygemelding:
Kun lovlig hvis din læge kan bekræfte dette.
Nogle kommuner er ligeglade og tror selvfølgelig på dine ord om at du er så syg at du ikke kan deltage i møde eller arbejdsprøvning.
Gentager du dine sygemeldinger, så vær vis på at du bliver sanktioneret for dit fravær, hvis din læge ikke samtykker I din sygemelding.
Altid en god ide at udnytte alle klagemuligheder inden for klagefristen på 28 dage.
Du har kun klagemuligheden BRUG DEN
Søg hjælpemidler/hjemmehjælp, så bliver der spurgt ind til dit funktionsniveau.
Har du fået hjælpemidlet, så er disse med til at bevise hvor syg du er.
Hvad kan du få af Hjælpemidler?
Det er IKKE et tagselvbord.
Oplys om hvad du har behov for, så forsøger kommunen at hjælpe.
Henvendelse om hjælpemidler til afd for hjælpemidler i din kommune. Evt via din sagsbehandler i jobcenter.
Du kan selv tilføje yderligere oplysninger i ovenstående, men tilføj kun det nødvendige, for det rager ikke jobcenter om du i din fritid,  har kræfter til at slå en græsplæne eller strikke et forklæde.
Du må gerne have lidt hemmeligheder for dig selv.
Jeg kan dog anbefale at du altid er så ærlig som muligt.
Kim Madsen Jobcentrets Ofre
#Funktionsevnetest
Lægeerklæring:
Læst i utallige lægeerklæringer:
Alle diagnoser er stationære og varige.
Alle behandlingsmuligheder er udtømte.
Evt behandling vil kun have lindrende effekt ift lidt livskvalitet, ikke ift arbejdsevne.
Unødvendigt at beskrive skånebehov og hensyn da funktionsevnen ikke kan udvikles til deltagelse på arbejdsmarkedet.
Funktionsevnen er væsentligt og varigt nedsat til det ubetydelige.
Enhver beskæftigelsesindsats vil være helbredsforværrende.
Alene turen hen mod en beskæftigelsesrettet indsats vil være helbredsforværrende.
Patienten kan pga sin lave  restfunktionsevne ikke ved motivationskurser, motiveres til at blive rask.
Prognosen er svært dårlig.
Set med sundhedsfaglige øjne bør patienten visiteres til varig ydelse.
Læs forsørgelseshistorikken. Den fortæller det meste.
Ovenstående bør dine læger, speciallæger, psykiater og psykologer  skrive i lægeerklæringerne hvis du søger førtidspension.
Stil de rigtige spørgsmål til lægen: 
STIL DE RIGTIGE SPØRGSMÅL TIL LÆGEN
Spørgsmål til lægen fra jobcenter, som kan redigeres så de passer til patienten og situationen.
Det er vigtigt at jobcenter stiller spørgsmål som ikke kan misforståes, spørgsmål som gør det lettere for lægen at besvare.
Det er også vigtigt at lægen besvarer i ord som ikke kan tolkes i alle retninger.
Mange læger giver udtryk for, at det synes unødvendigt at skulle svare på de samme spørgsmål år efter år, og dette medfører desværre, i nogle sager, at der svares upræcist.
Vigtigt at lægen svarer kort og præcist.
■ Få en snak med din sagsbehandler, gerne på lederniveau, om at få stillet de rigtige spørgsmål.
Jobcenter har fået en grim vane med at stille standardspørgsmål, som er udfærdiget af STAR, eller et kreativt byråd, som kun har et for øje, nemlig at fastholde borger på laveste ydelse, i så lang tid som muligt.
■ SPØRGSMÅL :
Ser du nogle muligheder for at borger kan udvikle en arbejdsevne?
Lægens svar: nej
Vil yderligere psykologhjælp kunne hjælpe på nogen måde?
Lægens svar:
Nej
Vil  henvisning til smerteklinik kunne udvikle funktionsniveau, eller kun have lindrende effekt?
Lægens svar:
Alle behandlingsmuligheder udtømte, uanset behandlingsmuligheder vil det kun kunne forbedre livskvaliteten en smule,  dog ikke I et omfang som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Det er et led i Jobcenterets afklaring af arbejdsevne, at man deltager i arbejdsprøvninger
og praktikker. Du bedes venligst
vurdere, om det ud fra et
lægefagligt perspektiv kan
være helbredsforværrende for borger at deltage i flere afklaringsforløb.
Lægens svar:
Ja
Er alle behandlingsmuligheder
udtømte?
Lægens svar:
Ja
Vil yderligere behandling kunne forbedre borgers funktionsniveau?
Lægens svar:
Nej , dette vil kun have lindrende virkning, så borgeren kan udføre simple pligter i hjemmet.
Beskriv skånebehov:
Lægens svar:
Unødvendigt at beskrive skånebehov da patienten ikke har en funktionsevne som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Al beskæftigelsesindsats fra jobcenter vil være helbredsforværrende.
FÅ DIN SAGSBEHANDLER TIL AT STILLE OVENSTÅENDE SPØRGSMÅL.
Eller få dine læger til at skrive det nødvendige ud fra spørgsmålene.
Vil din sagsbehandler ikke det, så kan du klage til jobcenter/sagsbehandler, afvente svar og evt klage til Ankestyrelsen
HVIS du IKKE forsøger, så ved du ikke om det kan lykkes
Jeg ønsker førtidspension: 
Sendes til jobcenter
Vedr cpr xxx
Ønsker at drøfte ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag.
Min funktionsevne er væsentligt og varigt nedsat til det ubetydelige.
Alle diagnoser er stationære og varige uden helbredelsesmuligheder.
Evt behandling vil kun have lindrende effekt ift lidt livskvalitet.
Jeg er rimeligt begavet,  men de evner jeg har vil ikke på noget tidspunkt kunne udvikle en funktionsevne som kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre mig selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Ej heller I løntilskudsjob,  fleksjob eller andre steder på det humanistiske humanistiske arbejdsmarked.
Skånebehov og hensyn er unødvendigt at beskrive da patientens funktionsniveau er nærmest ikke-eksisterende.
Alene vejen hen mod en beskæftigelsesrettet indsats fra jobcenter- vil være helbredsforværrende.
Ovenstående dokumenteret af læger og speciallæger samt behandlere.
Derfor ønsker jeg en sundhedsfaglig begrundet redegørelse fra kommunen som kan dokumentere at jeg har en funktionsevne som kan udvikles til arbejdsevne.
Skriftligt svar begæres senest 5 hverdage at regne fra dags dato
Med venlig hilsen
Klageformular og ansøgning om aktindsigt: 
KLAGEFORMULAR med beskrivelse af din funktionsevne
HVILKEN DIAGNOSE GIVER LETTEST EN FØRTIDSPENSION?
INGEN.
KUN DIN SVÆRT NEDSATTE FUNKTIONSEVNE KAN UDLØSE EN FØRTIDSPENSION, det handler ikke om diagnose alene, men om hvordan din diagnose påvirker din krop.
Er din funktionsevne vel beskrevet som svært og varigt nedsat til det ubetydelige,  så er du i målgruppen for en førtidspension.
Du kan selv dokumentere din svært nedsatte funktionsevne sammen med din læge.
Er den dokumenteret som svært og varigt nedsat til det ubetydelige,  og har du deltaget i arbejdsprøvninger uden progression,  så kan du selv ansøge om førtidspension på det foreliggende grundlag.
Søg aldrig på det foreliggende grundlag før end ovenstående er dokumenteret.
Få dine læger og behandlere med på råd.
Møde med rehabiliteringsteamet:
Jeg har deltaget i over 500 møder med rehabiliteringsteamet.
I ingen af møderne har mine klienter haft grund til at være nervøse.
Du får nogle spørgsmål om din sag og dit arbejdsliv, du fortæller om dine ønsker om fremtiden, det kommer som oftest til at gå stille og roligt.
Derefter træffer teamet en afgørelse om indstilling til det som de mener er bedst for dig.
Ingen grund til nervøsitet.
Træk vejret dybt ned I maven.
Slap af.
Kommer du ikke igennem med dine ønsker på første møde med rehabiliteringsteamet,  så kommer du I mål næste gang.
Du har altid mulighed for at klage over afgørelsen.
Pøj pøj ❤️❤️❤️
Vi krydser fingre for dig
Sendes til jobcenter 
Eventuelt med Att til jobcenterchef og borgmester
Vedr cpr xxx
Klage vedr manglende progression I min sag.
Klage vedr manglende beskrivelse af min funktionsevne.
Att: Jobcenterchef og lederteam på området.
Jeg henviser i nedenstående til
Retssikkerhedslovens bestemmelser
Officialprincippet
Hurtighedsprincippet
Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
■ 225 timers reglen:
Inden sagsbehandler læser videre, så tjek venligst om jeg er fritaget for 225 timers reglen. Denne regel skal jeg fritages for hvis jeg ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet 37 timer pr uge. Hvis jeg ikke ud fra nuværende funktionsevne kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Og det kan jeg ikke, derfor skal jeg fritages – omgående, og med tilbagevirkende kraft fra første dag hvor jeg blev sanktioneretfor denne regel. Forkert modregnet beløb overføres til min nem-konto – UDEN modregning I min ydelse.
Klage:
Klage vedr manglende progression i min sag.
Nu har jeg været sygemeldt i en årrække uden der er sket progression i min sag.
Mine diagnoser og funktionsevne er vel beskrevet , funktionsevne beskrevet som svært og varigt nedsat til det ubetydelige – af sundhedsfaglige.
MEN jobcenter nægter at deltage i yderligere beskrivelse af mit funktionsniveau,  samtidig med at jobcenter nægter at acceptere min svært nedsatte funktionsniveau,  beskrevet af autoriserede sundhedsfaglige, bl.a mine læger og behandlere.
Alle behandlingsmuligheder er udtømte,  dette er sundhedsfagligt dokumenteret af autoriserede fagpersoner, altså ikke dokumenteret af personer ansat i jobcenter uden autorisation.
Evt behandling vil kun have lindrende effekt,  dog ikke I et omfang som kan udvikle en funktionsevne som kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre mig selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde
■ Hvor mange arbejdsprøvninger mangler der i min sag ?
Hvorfor flere ?
Mine diagnoser er stationære og varige, jeg bliver aldrig bedre – tværtimod  !
Hvad er der beskrevet i tidligere progressionsrapporter fra diverse praktikforløb ?
Er der sket fejl ?
Mangler der dokumentation fra praktikforløbene ?
Hvis der mangler dokumentation,  hvem er den skyldige sagsbehandler  ?
Aktindsigt:
Jeg ønsker derfor fuld aktindsigt jvf Lov om offentlighed i forvaltningen, i alle personaler som har været inde over min sag, aktindsigt i log-filer, samt aktindsigt i løn – og ansættelsesvilkår, lønniveau/ ramme for alle som har logget ind på min sag.
FULD AKTINDSIGT 
Jeg ønsker samtidig fuld aktindsigt I alle mine sagsakter – uden undtagelser, og helt tilbage fra mit første møde med jobcenter.
Jeg har ikke pligt til at oplyse hvorfor jeg søger aktindsigt,  det er min grundlovssikrede ret, og forvaltningen bør ikke stille spørgsmål om hvorfor, de vil alligevel ikke blive besvaret.
□ Førtidspension:
■ Hvilken sundhedsfaglig dokumentation mangler der i min sag ?
for at jeg kan udredes til førtidspension.
□ Fleksjob:
■ Jeg kan desværre ikke udredes til fleksjob da jeg ikke kan være stabil i en arbejdssituation.
Jeg vil gerne, men jeg kan ikke.
■ Mener jobcenter at jeg kan udredes til fleksjob- så dokumenter det.
■ Mener jobcenter at jeg ikke kan udredes til ordinært arbejde, skånejob mm, så skal der visiteres til førtidspension.
Dokumentationen er på plads. Har været på plads meget længe, men jeg er blevet syltet af forvaltningen, så jeg kunne fastholdes på laveste ydelse I så lang tid som muligt !
■Mangler jeg hjælpemidler ?
Dette kan afgøres ved at jeg bliver sat I forbindelse med visitator for hjælpemidler. Dette har jeg ikke selv kræfter til at kunne iværksætte.
Jobcenter har pligt til at hjælpe mig med dette, således at min funktionsevne bliver dokumenteret af ergoterapeut eller lægeteam ved Klinisk funktion/ Socialmedicinsk Enhed på et større Hospital i min nærhed.
■ Jeg har for øvrigt lovhjemlet ret til at blive bevilget gratis transport til undersøgelsessted samt transport til alle beskæftigelsesrettede tilbud fra jobcenter,  hvis jeg er ude af stand til at transportere mig selv.
Dette gælder specielt ved psykisk sygdom hvor jeg kan bevilges taxi frem og tilbage til møder med jobcenter.
Jeg ved ikke om jeg er psykisk syg, det må være op til en fagperson at vurdere, altså ikke en sagsbehandler.
Officialprincippet jvf
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Jobcenter har ikke haft interesse i at undersøge ovenstående.
Hvorfor ?
■ Jeg må begære at der straks indledes en undersøgelse af om jeg har brug for hjælpemidler / yderligere hjælpemidler.
■ Mener jobcenter at hjælpemidler vil kunne bringe mig tættere på arbejdsmarkedet?
□ Hvad er den sundhedsfaglige begrundelse for dette ?
Officialprincippet jvf
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
REVALIDERING
Er jeg i målgruppen for revalidering ?
Dette har jobcenter pligt til at afklare inden der iværksættes andre forløb.
Jeg ønsker et klart svar på om jeg er i målgruppen for REVALIDERING.
Mener jobcenter ikke at jeg er i målgruppen for revalidering,  så ønsker jeg et skriftligt svar med angivelse af sundhedsfaglig dokumentation og begrundelse, samt tilsendt udførlig klagevejledning med henvisning til Lovgrundlaget for afgørelsen.
Klagevejledning bedes tilsendt i forbindelse med afslag på alt ovenstående
KUN skriftligt svar accepteres.
Ønsker jobcenter og kommuner ikke at besvare min henvendelse samt spørgsmål skriftligt, så vil dette være en klar overtrædelse af gældende lovgivning på området. Altså et svigt på min grundlovssikrede ret til en fair sagsbehandling og et skriftligt svar.
Jeg henviser her igen til :
Retssikkerhedslovens bestemmelser 
Hurtighedsprincippet
Officialprincippet
Normer for god forvaltningsskik
Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 
Jeg gør opmærksom på at jobcenter og kommune har pligt til KUN at acceptere og anerkende sundhedsfaglig dokumentation fra autoriserede fagpersoner som ikke er ansat af jobcenter/ kommune som konsulenter uden ansvar, uagtet at kommunen har øverste ansvar for al sagsbehandling.
Dette fritager dog ikke jobcenter og kommune for IKKE at følge gældende lovgivning på området, og KUN gøre brug af dokumentation fra autoriseret personel fra regioner, autoriserede klinikker, autoriserede hospitaler. Dvs at sundhedsfaglige udtalelser og dokumentation i sagen, ikke må bruges fra andre end fagpersoner som beskrevet som autoriserede med ydernummer og cvrnr.
Jeg kan anbefale at ovenstående læses mindst 2 gange, sove på det, og så læse det igen. 
Jeg ville personligt sparre med anden fagperson inden jeg foretog mig noget som kunne ende i forkert, og nærmest ulovlig sagsbehandling, for ikke at komme i uføre med juridisk vildfarelse.
Hvis vi alle overholder lovgivning samt lovmedholdelige bestemmelser, og altså ikke fritænker i kommunens betrængte økonomi,  så er jeg sikker på at jeg kommer i mål med min sag på rekordtid.
Jeg har fået hjælp af foreningen Jobcentrets Ofre til at skrive ovenstående.
Foreningen har lovet at hjælpe med at offentliggøre min sag fra jobcenter,  hvis der opstår juridiske vildfarende knuder i sagen, pga ulovlige instruktionsbeføjelser fra jobcenterledelse og borgmester.
Alle afslag fra mine anmodninger, ansøgning om hjælp mm, bedes sendt videre til afgørelse i Ankestyrelsen.
HUSK venligst, min sag kan ikke stoppes af jobcenter når jeg klager til Ankestyrelsen,  alene fordi at min klage til Ankestyrelsen ikke har opsættende virkning.
OBS 
Nedenstående beskrivelse af mit funktionsniveau SKAL indgå i sagen, specielt når jobcenter har fravalgt at hjælpe mig med at få min funktionsevne beskrevet af en ergoterapeut. 
Læs venligst:
Jeg har selv forsøgt at beskrive min hverdag.
Hvordan sov du i nat ?
Hvorfor ?
Smerteniveau fra 1-10 hvor 10 er værst tænkelige smerte, anføres
morgen, middag, aften, og inden du går i seng.
Hvilken medicin tager du ?
Hvor ofte ?
Bivirkninger ?
Psykisk niveau ?
Fungerer du godt eller dårligt psykisk ?
Hvad tricker dig i hverdagen.
Kan du selv klare personlig hygiejne ?
Rengøring ?
Tøjvask ?
Indkøb ?
Kan du være social sammen med andre ? Hvordan ?
Bliver du hurtigt træt ?
Hvorfor ?
Gangdistance ?
Bruger du hjælpemidler ?
Hvilke ?
Hvorfor har du ikke søgt hjælpemidler eller hjemmehjælp hvis du har behovet?
Er du selv klar over om du har behovet ?
Har du forståelse for din egen sygdom ? Eller lukker du bare øjnene og tænker: det går nok ?
Ville du kunne være stabil i et fleksjob  ?
Hvorfor ikke ?
Ser du førtidspension som eneste rigtige løsning ?
Hvorfor ?
Er der slet ingen muligheder for at du iflg dine læger og behandlere,  kan vende tilbage til arbejdsmarkedet  ?
Hvorfor ?
Send disse spørgsmål med dine svar og oplysninger til jobcenter, så er du godt klædt på ift dokumentation for funktionsevne.
Til orientering i jobcenter
Det fremgår af Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9465 af 27/5 2016, at Arbejdsevnen er den del af funktionsevnen, der anvendes til på arbejdsmarkedet at udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse.
Da arbejdsevnen er en delmængde af funktionsevnen, betyder det, at hvis funktionsevnen varigt er svært nedsat og ikke lader sig kompensere, vil det også gælde for arbejdsevnen.
SKRIFTLIGT svar begæres senest 5 hverdage at regne fra dags dato
Med venlig hilsen
Stop af sygedagpenge: 
STOP AF SYGEDAGPENGE OG REHAB-MØDE
Et mini rehab team?
Eksisterer ikke !
Spørg ind til hvad det består af hvis sagsbehandler nævner det.
Der skal være en mødeleder og der skal være en repræsentant med fra 4 forvaltningen.
Men aller først skal du partshøres ift at du ikke længere kan få Sydp. I brevet skal man begrunde, hvorfor du ikke kan forlænges ift forlængelsesbestemmerne jf paragraf 27.1 stk 1-7.
Du skal have en partshøringsfrist på 10 dage.
Derefter skal der træffes afgørelse, hvor de har forholdt sig til og kommenteret på dit høringssvar.
Derefter må der iflg lovgivningen
max gå 30 dage, før du skal have været for et  rehab team, som skal godkende et evt afklaringsforløb eller andet.
Det der forvirrer mange folk er, at JC ikke må konkludere om du er syg.
JC skal forholde sig til din uarbejdsdygtighed.
Og som koordinerende sb, skal de jo også lytte til de lægefaglige behandlere.
Lægerne skal kun forholde sig til din sygdom og evt skånehensyn, hvor JC, skal kunne pege på et konkret job på det brede arbejdsmarked (efter 3 mdr sygdom) som du vil kunne bestride med de rette skånehensyn.
Og kan sb ikke pege på en konkret jobmulighed ud fra sygdom og skånehensyn, så vil man skulle se hen  imod FØP.
Men indtil da skal man ud og afklares, som dokumentation for, at du som borger, ikke kan arbejde trods at de rette skånehensyn er overholdt.
En god info er, at for hver gang at der kommer en ny sygdom, eller nye ting til, mens man er i afklaring, så starter man nærmest forfra.
For man kan iflg lovgivningen ikke afklares før end at ens sygdom er stationær og at medicineringen er afsluttet eller, at du har fundet rette medicin. Alt skal være færdigbehandlet og ikke længere i forandring.
Først herefter, tæller den egentlige afklaring.
 Uanset hvor mange praktikker  man har været i før. For hvis der er en måde hvorpå du kan få det bedre, så er du ikke stationær.
Som jeg siger til mine egne private borgere, så lad være med at inddrage små ting for kommunen, som alligevel ikke har betydning i det store billede. Det forsinker processen.
Dermed opfordre jeg IKKE  til snyd, men har du i forvejen andre grelle diagnoser, og som er dem, der er årsagen til uarbejdsdygtighed, så er det dem man skal forholde sig.
Mestrings- og motivationskurser 
PRAKTIKFORLØB
MOTIVATIONSFORLØB
MESTRINGSSTRATEGIER
MESTRINGSKURSUS
Sovsesmager, tyggegummitester, frimærkeslikker, frøobservatør i mosen, tælle fluer i kostalden, notere nummerplader på forbikørende eller parkerede biler 🤣🤣🤣
Listen er meget lang over hvilke platte tiltag anden aktør og kommune kan finde på.
Motivations/ mestringskursus til at kunne bevise hvor lidt du kan.
Kan du overhovedet stå op om morgenen  ?
I disse kurser og mestringsforløb udviklet af personer som lige er gået ud af skolen, der skal du bare bevise hvor lidt du kan i en form for arbejdsevnevurdering.
Kan du kun lidt, eller slet intet, så har du via dette kursus bevist hvor lidt du kan.
Du vil blive indkaldt til samtale om hvordan det går i hverdagen , derhjemme mm.
Om du kan klare at møde op til kursus.
Du kan nægte at svare på alt, men så kan forløbet stoppes og du bliver raskmeldt.
Måske du vil blive afprøvet i at slikke frimærker eller smage på sovs. 
Måske du skal sidde og putte vat I små plastikbægre , bare for at se om du kan møde op til noget.
Disse kurser er KUN sat i værk for at fastholde dig på din nuværende ydelse, da fleksjob og førtidspension er meget dyrt for kommunen. 
Der sidder en sagsbehandler som får denne fremragende idé.
Sagsbehandler skal så kontakte afdleder, koordinerende sagsbehandler samt øvrige ledelse for at få det godkendt. Hver medarbejder bruger en time hver på dette.
Så skal mindst 2 medarbejdere fra anden aktør sætte et forløb igang for dig.
Under forløbet er det lovpligtigt at du bliver overvåget af en medarbejder på kurset.
Du må ikke være alene, for så kan der ikke laves notater i progressionsrapporter om hvad du har lavet.
Så skal mindst en sagsbehandler samt en leder fra jobcenter, som regel efter 13 uger, evaluere progressionsrapporten.
Har du haft glæde af forløbet, kunne du udvikle din funktionsevne  ?
Var du mødestabil eller havde du mange sygedage ?
Så skal oplysninger fra progressionsrapporten forelægges rehabiliteringsteamet sammen med forberedende del til rehabiliteringsteamet som er vedhæftet alle sundhedsfaglige oplysninger- og der sidder så ca 5 medarbejdere som skal læse alt.
Derefter kan du visiteres til raskmelding, fleksjob eller førtidspension.
Bureaukrati for Bureaukratiets skyld.
Kim Madsen Jobcentrets Ofre
God dag til jer alle ❤️❤️❤️
27 oktober 2023

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *