Måned: juli 2022

Serviceloven version juni 2022

Nedenfor bringes Lov om Social Service, som den stod i retsinfo i juli 2022 Der kan være en risiko for forældelse, men til gengæld vil der med tiden blive indføjet relevante kommentarer og uddybninger til de enkelte bestemmelser. Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021, med de…