Måned: maj 2022

Foto af Peter Hummelgaard

JO: Kommunerne skal betale et trecifret beløb tilbage

  Omkring 100 millioner om året     Enhver, der følger Jobcentrets Ofres Facebookside må vide, at kritikken mod Jobcentrene for ulovlige raskmeldinger og sanktioner har haglet ned i årevis. Læs linket fra DR Ingen har gjort noget. DR har gennem den altid nærværende superjournalist Jesper Tynell nu afdækket, at sanktioneringen på omkring 1.000 kr. månedligt i forbindelse med automatiske raskmeldinger…

AST PM 2-22 Arbejdsskade formodningsregel bevisbyrde

Ankestyrelsens principmeddelelse 2-22 om arbejdsskade – afledte følger – årsagssammenhæng Principmeddelelsen fastslår Tilskadekomnes samlede varige mén er en følge af den anerkendte arbejdsskade, med mindre overvejende sandsynlighed taler imod. Denne formodningsregel gælder også i forhold til afledte følger. Det er tilskadekomne, som har bevisbyrden for størrelsen af det samlede varige mén. Arbejdsskademyndighederne skal herefter foretage en afvejning af, om hele…