Måned: november 2023

Nu kommer der lydoptagelser

Åbenrå jobcenter ! Lydoptagelser på vej til offentliggørelse. Hold øje med mine opslag Købt Bluetooth ekstern højttaler til at forstærke lyden når jeg sender LIVE og udgiver lydfiler fra møder med jobcenter. Så kan de lære det. Tidspunkt for offentliggørelse ikke planlagt, men det er tæt på. Hold øje med mine opslag. OBS De sagsbehandlere som ikke laver ulovligheder, dem…

Jobcenter Åbenrå nægter at fremsende nødvendige oplysninger til pensionsnævnet

Jobcenter Åbenrå nægter at fremsende nødvendige oplysninger til pensionsnævnet Klage vedr ulovlig sagsbehandling samt tilsidesættelse af Normer for god forvaltningsskik Jobcenter Åbenrå har tilsendt pensionsnævnet en masse irrelevante oplysninger til pensionsnævnet i denne sag som ikke opfylder kravet til gældende lovgivning på området. For god ordens skyld henleder jeg opmærksomheden på Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf…

Klageformular til jobcenter

Begæring om aktindsigt, klage samt anmodning om ny sagsbehandler: Sendes til jobcenter / sagsbehandler/ jobcenterledelse Vedr cpr xxx Nu gider jeg ikke mere. Har fået nok af langsommelig sagsbehandling. Jeg må derfor begære at der omgående sker progression I min sag. Hvor længe har min sag varet I jobcenter, slå det op og få dårlig samvittighed. Sagsbehandler oplyser at det…

Kontrolenheden på vej !

Du er IKKE ramt af formueregler når du er på Ressourceforløbsydelse i Jobafklaringsforløb eller Ressourceforløb. Ej heller på sygedagpenge. Det er KUN ved kontanthjælpslignende ydelse at du bliver tjekket i hoved og røv. Gem pengene under hovedpuden. Skal du arve kan du få bobestyreren til at indsætte arven på anden mands konto. Jobcenter får IKKE oplysninger om at dine forældre…

Jobcenter Åbenrå snyder og bedrager

Jobcenter snyder og bedrager i Åbenrå kommune. Klage sendt til ÅBENRÅ JOBCENTER Manglende dokumentation til forberedende del I Forberedende del til rehabiliteringsteamet er det anført at 3 x LÆ125 samt 1 x LÆ265 er vedhæftet. I det modtagne er der ingen sundhedsfaglig dokumentation vedhæftet Rehabiliteringsplanens forberedende del skal jvf gældende lovgivning på området Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god…