Dag: 29. oktober 2023

Klage over dit forløb med jobcenter

Klage vedr manglende progression. Vedr cpr xxxxxx-xxxx Min sag I jobcenter halter bagefter pga jobcenters manglende indsats samt forståelse for mine diagnoser og sygdomssymptomer. Manglende forståelse for min svært nedsatte funktionsevne som ellers er vel beskrevet som svært og varigt nedsat til det ubetydelige. Dokumentation er derfor vedhæftet- IGEN: Massiv dokumentation fra kommunens anden aktør som dokumenterer min svært nedsatte…

Klage vedr afgørelse i rehabiliteringsteamet.

Klage vedr afgørelse i rehabiliteringsteamet. Sendes til jobcenter idag Vedr cpr xxxxxx-xxxx Klage vedr afgørelse i rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinator fik lov at vurdere og være myndighed ved mødet med rehabiliteringsteamet. Dette er ulovligt. Alt i min sag er fuldt udredt. 4.5 år på sygedagpenge grundet en arbejdsulykke. LÆ265 indhentet, rapport fra Smertecenter (som Rehab team IKKE har læst), rapport fra rygcenter,…

Stadig flere unge får førtidspension.  Tak for det ❤️

Stadig flere unge får førtidspension.  Tak for det ❤️ Regeringens clairvoyante pis om at unge ikke kan være syge – umenneskelige grimme tanker udtænkt af Mette Frederiksens clairvoyante troldmænd bag de tykke gardiner på Christiansborg – det gør mig sgu harm. Er man syg – så er man sgu syg – uanset alder. Odense kommune siger til TV2 at de…

Sagsbehandler i jobcenter er ligeglad med dig

Har du dokumentationen i orden inden din sag forelægges for rehabiliteringsteamet ?

Det er ganske normalt at rehabiliteringsteamet hjemviser sagen tilbage til jobcenter fordi der mangler dokumentation fra egne læger og speciallæger- psykiatrisk, neurolog, smerteklinik, dokumentation for funktionsevne samt progressionsrapporter fra dine praktikforløb.
Dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet i dit voksne arbejdsliv.

Hele din sag handler kun om dokumentation.

Ingen I jobcenter er interesseret i hvordan du har det, kun interesseret i at ekspedere dig videre som et nummer- og videre til næste sag.

Er du under 30 år bliver du pisket til at tage en uddannelse uden hensyntagen til din funktionsevne.

Er du under 40 år er det i det hele taget meget nødvendigt at være aktiv deltagende i at der ikke mangler dokumentation for noget som helst.
Det synes som om at der jagtes massivt på personer under 40 år.

Men det kræver den samme dokumentation at blive visiteret til førtidspension UANSET alder.
Men er du under 40 år så vil du i de fleste tilfælde blive udsat for umenneskelig tvang og magt hvor du sendes I mestringskurser hvor du ” skal lære” at stå op om morgenen.
så vil du blive udsat for tvang og magt hvor du sendes I manipulationskursus hvor du skal lære at du sagtens kan noget mere, at du er mindre syg end dine læger og speciallæger har dokumenteret.
Trolddomslære og clairvoyant ulovligt pis!

Derfor er det så nødvendigt at du selv er meget aktivt deltagende i at dokumentere ALT DET DU IKKE KAN !

Læs mere om hvordan du kommer i mål via dette link :
https://m.facebook.com/groups/1490301027910427/permalink/3572293753044467/

Kim Madsen Jobcentrets Ofre