Klage vedr afgørelse i rehabiliteringsteamet.

Klage vedr afgørelse i rehabiliteringsteamet.

Sendes til jobcenter idag
Vedr cpr xxxxxx-xxxx
Klage vedr afgørelse i rehabiliteringsteamet.

Sundhedskoordinator fik lov at vurdere og være myndighed ved mødet med rehabiliteringsteamet.
Dette er ulovligt.

Alt i min sag er fuldt udredt.
4.5 år på sygedagpenge grundet en arbejdsulykke.

LÆ265 indhentet, rapport fra Smertecenter (som Rehab team IKKE har læst), rapport fra rygcenter, neurolog, funktionsbeskrivelse i eget hjem, praktikforløb afsluttet.
Alt udtømt og ingen udvikling i arbejdsevne.

Jeg er behandlingsresistent.

Læge ved Rehab team vil have min medicin revideret (som smertecenter har ordineret), og sende mig til neurolog igen grundet hovedpine.

I min LÆ265 står der hovedpinen kommer når jeg har stærke smerter i ryggen som en sekundær belastning af neuropatiske smerter.

Der er over 6 mdrs ventetid til neurolog og kommunen vil ikke betale som privat patient.

Rehabteamet mente ikke neurolog ville udvikle min arbejdsevne, men livskvalitet og derfor er alt ikke udtømt og sagde der var en principafgørelse på det.
Det passer ikke men er et clairvoyant gætteri.

Jeg er behandlingsresistent !

Jeg må derfor begære at kommunen foretager en revurdering af rehabiliteringsteamets afgørelse om at jeg skal yderligere udredes.
Altså en lovlig afgørelse næste gang.

Da seneste afgørelse har store helbredsforværrende virkninger på mit liv og funktionsevne, da må jeg begære at der træffes en ny , men lovlig afgørelse- omgående og uden ophold.

Jeg begærer samtidig fuld aktindsigt I referat fra mødet med rehabiliteringsteamet.
Jeg begærer samtidig fuld aktindsigt I personalemapper fra alle personer som deltog i mødet med rehabiliteringsteamet.
Oplysninger om personalet og konsulenters baggrund for ansættelse, lønniveau samt anciennitet i kommunen.

Dette gør jeg med Lov om offentlighed I forvaltningen.

Jeg henviser i øvrigt til
Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Afgørelsen smager lige så grimt som den hedengangne Bellis plantemargarine.

Skriftligt svar begæres senest hverdage at regne fra dags dato

Med venlig hilsen

Kim Madsen Jobcentrets Ofre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *