DEN VÆRSTE JOBCENTERSAG NOGENSINDE – I ÅBENRÅ

DEN VÆRSTE JOBCENTERSAG NOGENSINDE – I ÅBENRÅ

.

Uartighederne i Åbenrå jobcenter fortsætter og derfor må jeg som partsrepræsentant gå med livrem og seler.

Indkaldt til møde dags dato 9 november 2023 kl 9.00 med jobcenter Åbenrå.

Sagsbehandler Marianne Ane Hansen afbrød mødet kl 9.50 fordi patientens mand kommenterede på et spørgsmål.
Røret blev bare knaldet på i mine ører med ordene : farvel kim.
Ved mødets start sagde jeg klart og tydeligt at jeg bare ville lytte med og ikke blande mig i samtalen.
Sagsbehandler Marianne Ane Hansen gjorde meget ud af at fortælle at hvis jeg brød ind i samtalen så ville hun afbryde mødet.
Hun nægtede samtidig at give patienten ret til at godkende skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet.

Klage sendt til ÅBENRÅ JOBCENTER pga afbrydelse af mødet, læs:
Klage vedr cpr:

Mødet d 9 november 2023 hvor skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet skulle udfyldes, blev afbrudt prompte af sagsbehandler Marianne Ane Hansen da borgers mand tiltalte sin hustru.

Sagsbehandler Marianne Ane Hansen afbrød mødet fordi hun misforstod situationen.
Det var aftalt fra mødets start at hvis manden Frank eller partsrepræsentant ville sige noget, så skulle vi tiltale borgeren.
Det var det som skete da manden Frank tiltalte sin hustru.
Så afbrød Sagsbehandler mødet.
Telefonrøret blev smækket på overfor partsrepræsentanten- uden varsel.

Borger fik således ikke lov til at udtale sig med relevante bemærkninger til skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet.
Fik ikke sin lovhjemlede ret til at godkende FD samt medfølgende sundhedsfaglige oplysninger som sendes til rehabiliteringsteamet samt pensionsteam/ nævn.

Som partsrepræsentant adspurgte jeg meget pænt om Sagsbehandler Marianne Ane Hansen ville godkende at borger ville få mulighed for at godkende skemaet forberedende del til rehabiliteringsteamet- inden skemaet med tilhørende sundhedsfaglige oplysninger samt progressionsrapporter blev tilsendt rehabiliteringsteamet.

Marianne Ane Hansen udtalte:
Det er slet ikke det vi taler om idag.
Jeg gentog mit spørgsmål- men sb gentog sin sætning.
Der blev således truffet afgørelse om at borger ikke kunne få tilladelse til at godkende som beskrevet.

Under samtalen spørger sb MH indtil tidligere afslag på førtidspension, trods det at sagsbehandler udmærket er informeret om samt vidende om at der er nye helbredsmæssige oplysninger som godtgør at situationen idag er væsentligt anderledes , at borgers funktionsniveau idag er væsentligt forringet ift for 1-2 år siden.

Sagsbehandler undrer sig samtidig over borgerens medicinforbrug.
Det er tydeligt dokumenteret at patienten får mange bivirkninger.
Medicinen , både Psykofarmaka samt smertestillende er stort set virkningsløst.
Patienten er beskrevet som behandlingsresistent.
Disse oplysninger ligger i sagen.

Sb MH har meget travlt med at påpege at der kun foreligger 3 sygemeldinger.
Det er jo usandt.
Patienten har i årevis været permanent sygemeldt. Dette er sundhedsfagligt dokumenteret flere gange.

Sb Marianne Ane Hansen har ad flere omgange ulovmedholdeligt raskmeldt patienten trods advarsler fra psykiater samt egen læge.

Patienten var indlagt på Psykiatrisk i sommer, men det kunne sb ikke læse trods der foreligger massiv sundhedsfaglig dokumentation for dette.
Ja, men det var jo en kort indlæggelse…
Ja, patienten er behandlingsresistent.
Ikke flere behandlingsmuligheder.
Evt behandling vil kun have lindrende effekt ift lidt livskvalitet I hverdagen til at udføre basale ting I hjemmet.
Dette er massivt sundhedsgagligt dokumenteret.

Bakterieforskrækkelse…
Hvorfor spørges der ind til dette.
Det er overhovedet ikke relevant.
Det er ikke denne diagnose som gør patienten uarbejdsdygtig.

Så blev der truet med at mødet ville blive stoppet.

Patienten udtaler sig alligevel- nærmest under tvang.

Der bliver også spurgt ind til hvorfor patienten ikke kan deltage i arbejdsevnevurdering- for du har da ca 5 timer midt på dagen hvor dine 2 børn ikke er hjemme..
Svar:
I disse timer skal patienten restituere således at hun kan være klar til at modtage børnene og være aktive med disse resten af dagen.
I mens de 2 svært handicappede børn er i skole , i institution eller til hospitalsbehandling, der skal der stadig gøres rent, gøres indkøb og forberedes aftensmad og madpakker mm.

Sb spørger ind til kontrolsagen om hvem som har renoveret huset.
Det var en forsikringsopgave udført af forsikringens underleverandører.

Der bliver også omtalt at familien er afbildet til en avisartikel. Dette bliver af sb udlagt som en arbejdsevne.
Patienten forklarer sig og da patienten gør dette, så bliver mødet afbrudt af sagsbehandler Marianne Ane Hansen.
Sb tåler ikke at sandheden bliver omtalt.

Vi stopper mødet nu.
Farvel Kim.
Røret blev bare knaldet på.

Således erindret og transscriberet.

Mødet blev derfor ikke fuldført.

Spørgsmål:
Har sagsbehandler, jobcenter, forvaltning samt borgmester – overhovedet ikke tillid til patienten ?

Når man nærlæse sagen så har patienten kun mødt modgang ift sagsbehandling som har været ekstrem ringe. Masser af ulovlige afgørelser om raskmelding mm..
Mistillid ift kontrolsagen som kommunen tabte.
Ingen tillid til den sundhedsfaglige dokumentation som er forelagt gang på gang.

Funktionsevnevurderinger x 2 som medgiver at patienten har en svært nedsat funktionsevne, 2 funktionsevnevurderinger som jobcenter selv har bestilt – disse bliver ikke anvendt som dokumentation i sagen.
Hvorfor al denne mistillid ?

Hvornår skal mødet fuldføres ?

Hvornår skal mødet fuldføres således at alle spørgsmål til skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet- således at patienten kan være sikker på at Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats – er garant for patientens Retssikkerhed ?

Skriftligt svar begæres senest 5 hverdage at regne fra dags dato.

Skriftligt svar begæres hermed samtidig tilsendt patienten.

Partsrepræsentant
Kim Madsen
Tlf 61770101
Idag 14 november:
Anmeldelse/ bekymringshenvendelse fra Åbenrå jobcenter.- fra koordinerende sagsbehandler Annette Ving.

Efter mødet i torsdags d 9 november hvor vi skulle udfylde forberedende del til rehabiliteringsteamet, og hvor sagsbehandler Marianne Ane Hansen afbrød mødet og knaldede telefonrøret på i hovedet på mig, så fik jeg idag kl 12.40 opringning fra koordinerende sagsbehandler Annette Ving som fortalte at hun ville lave en indberetning/ bekymringshenvendelse til socialforvaltningen over familiens datter som overfor sin mor har udtrykt sin bekymring for fremtiden pga jobcenters pres på familien.

Moderen blev på mødet i torsdags spurgt ind til om hun havde mørke tanker , og moderen bekræftede dette, men kunne så også konkludere at hun selvfølgelig aldrig kunne finde på at gøre noget grimt.
De mørke tanker har varet I 20 år, og indtil dato har der aldrig været nogen bekymring for at de mørke tanker kunne føre til en grim handling.

Nu venter vi på denne bekymringshenvendelse i eboks.
Den tager vi med sindsro for de mørke tanker er diagnosticeret og behandlet af psykiatrien igennem mange år.

Hvis det ikke var ulovligt at begå ulovligheder, så ville jeg omgående tage en taxi til Åbenrå og hyre en bulldozer til nogle opgaver.

Der kommer mere endnu – senere.
Dagens møde optaget på bånd.

Patienten er mishandlet af Aabenraa Jobcenter igennem ca 20 år.
Patienten bor sammen med sin mand og deres 2 svært handicappede børn.
Patienten er tidligere fleksjobber igennem 5-6 år i en kontorvirksomhed.

Jobcenter kom ofte på besøg i virksomheden for at tjekke den svært svækkede samt kognitivt svært ramte borger, kun for at kontrollere om hun kunne sættes op i timer.

De mange kontrolbesøg udfordrede borgeren så meget at hun fuldstændig mistede overblikket i sit job.
Begyndte at få voldsomt angst og depressioner. Disse diagnoser udviklede sig til at hukommelsen blev udfordret væsentligt.
Til sidst måtte virksomheden afskedige patienten da denne altid , efter jobcenters mange kontrolbesøg – begyndte at lave rigtig mange fejl I alle arbejdsopgaver.
Patienten har siden være permanent sygemeldt.

Jobcenter Åbenrå var ligeglad med patientens sygemeldinger.
Hver gang patienten forsøgte at melde sig syg, så modtog hun trusselsbreve fra jobcenter om at hun ville blive sanktioneret I sin ydelse hvis hun ikke mødte op til møder eller beskæftigelsesrettet indsats fra jobcenter.
Dette udfordrede selvfølgelig hendes kognitive tilstand yderligere. Smerterne fra diagnosen fibromyalgi forværrede sygdomsbillede.

Jobcenter lavede en forespørgsel til Socialforvaltningen om ikke det var muligt at patienten kunne bevilges aflastning til de 2 svært handicappede børn således at patienten kunne frigive ressourcer til at kunne deltage i tossekurser og yderligere beskæftigelsesrettet udredning.
Socialforvaltningen afviste at skulle bruge skatteydernes penge på beskæftigelsesrettet indsats.

Manden blev tvunget…
Næste hug fra jobcenter var et forslag fra jobcenter om at patientens mand som arbejder ude 4 dage om ugen , skulle opsige sit job således at han kunne være hjemme og passe de 2 børn.

Familien sagde naturligvis nej til dette vanvittige og juridiske overgreb og vildfarelse i Retssikkerhedslovens bestemmelser, alle forvaltningsretlige principper samt anbefalinger fra STAR og Beskæftigelsesministeriet.
Sådan blev det, men jobcenter gav ikke op.

Jobcenter fandt ud af at Familien havde forsøgt at sælge deres hus.
Lokalpressen havde der lavet en artikel i den lokale avis hvor der fremstod et billede af patienten.
Dette blev betragtet som en arbejdsevne.

Tidligere havde kontrolenheden kørt en sag mod Familien pga de solgte ud af deres ejendele på Facebook.
Åbenrå kommunes kontrolenhed anklagede Familien for skatteunddragelse for ca 1 millioner kroner.
Sagen blev afvist af SKAT.

Jobcenter mente stadig at patienten kunne arbejde, og nu havde man fundet et nyt trick.
Familien havde i forbindelse med købet af deres hus tegnet en forsikring hvis der skulle findes skjulte fejl på huset efter købet.
Der blev fundet mange fejl.
Huset blev derefter renoveret.
Jobcenter mente dog at det var patienten samt dennes mand som havde renoveret huset.
Dette kunne forsikringsselskabet blankt afvise.
Ikke mere funktionsevne og arbejdsevne at komme efter her. Men det skulle lige forsøges.

Hvad skulle jobcenter nu finde på…?
De sendte patienten ud til en clairvoyant troldmand med et internetdiplom I psykiatri købt i Afrika for 20 kroner.

Denne clairvoyante troldmand skulle ud fra sigende kunne kurere enhver psykisk diagnose.
Troldmanden Christian Mailandt fra eget firma Kompetencehuset Syd som er kendt for at få rigtig mange opgaver tildelt af Åbenrå kommune fordi det er hans egen søster/ kusine / familie som sidder på pengekassen på det område.

Familien Meilandt er kendt for at at drive personlig omgang med kommunens spidser. Alt fra jobcenter medarbejdere til arbejdsmarkedsdirektør, og borgmester, disse får f.eks store julegaver uddelt af troldmanden Christian Mailandt fra Kompetencehuset Syd. Til gengæld får den clairvoyante troldmand en masse opgaver og penge i kassen.

Patienten blev sendt ud til denne troldmand.
Ved første møde med denne uhyggelige ældre mand der sad han og læste op af en bog. Han kunne tydeligt ikke huske hvad han havde lært i Afrika da han fik sit duelighedsdiplom.

Han vidste intet om min person som bullterrier og partsrepræsentant på forhånd.
Det blev min redning.

Jeg deltog som partsrepræsentant I første og andet møde hjemmefra via tlf.
Jeg havde på fornemmelsen at der ville foregå noget som ikke tåler dagens lys. Og sådan blev det.
Christian forklar-mig-røv sagde meget tydeligt i samtalen at dette ville blive nogle svære samtaler.
Jeg er jo lidt i lommen på kommune og borgmester. Jeg skal forsøge at få din hjerne til at forstå at du nok kan meget mere end dine egne læger og speciallæger har dokumenteret.

Hør nu her, vi starter således med at sende en helikopter ind i din hjerne for at forstå hvad den fejler…. !
Det gør vi på næste møde.
Næste møde:
Helt ærligt sagde han til patienten:
Du er nok knap så syg som du selv tænker.
Du ved – efter sol kommer regn…
Jeg var ved at brække mig under samtalen, samtidig med at jeg havde lyst til at brække hver en knogle i troldmandens gamle tykke krop.
Men det må man ikke, så derfor forblev det en tanke i hovedet. Og sådan er det stadigvæk.

Jeg fik ellers et godt indtryk af troldmanden til at starte med. Han virkede lidt som en bekymret bedstefar som bare ville det bedste. Han havde nok øvet sig i mange år for at simulere troldmand og manipulator overfor Åbenrå kommunes knækkede borgere. Det virkede i hvert fald på mig de første 10 minutter, men så faldt 10-øren.

Dette var et manilulationskursus.
Patienten skulle manipuleres til at forstå at hun sagtens kunne deltage i praktikforløb og tossekurser sammen med Jobcenter Åbenrå fordi , hun skulle jo bare tænke at hun lige skulle over nogle toppede brosten, derefter ville alt blive godt igen. Du ved – efter sol kommer regn.

Jeg protesterede selvfølgelig i flere klagemails.
Svaret fra jobcenter var:
Patientens må ikke fremover gøre brug af bisidder ved mødet med Christian Meilandt og Kompetencehuset Syd.
Sker det alligevel så vil patienten blive sanktioneret for hver dag dette sker.
Endnu en meget ulovlig afgørelse som firventes besvaret af Ankestyrelsen om 6 – 10 måneder.

Alt er optaget på bånd.
Jeg har optaget det hele på bånd til offentliggørelse hvis patienten nægtes en førtidspension som hun burde være visiteret til for mange år siden.

Du kan finde mange flere oplysninger om sagen I facebookgruppen jobcentrets ofre. I søgefeltet øverst I gruppen skriver du : Åbenrå jobcenter- så kommer der masser af dokumentation fra sagen.

Sundhedskoordinator oplyste for nyligt at alt var afprøvet og dokumenteret i sagen, at nu kan der ikke presses yderligere mælk ud af kommunens lange patter.

Derfor er sagen nu klar til at søge førtidspension på det foreliggende grundlag. Det kan vi gøre nu hvor det er dokumenteret at der ikke kan udvikles en smule funktionsevne som på sigt kan udvikle en arbejdsevne som kan gøre patienten selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Nu er det slået fast med syvtommersøm.

Så idag d 9 november 2023 skal vi udfylde forberedende del til rehabiliteringsteamet – i jobcenters lokaler.

Dette havde jobcenter Åbenrå ellers nægtet. De havde forsøgt at presse patienten til selv at udfylde skemaet.
Det er dog ulovligt.
Udfyldelse af skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet er et sagsbehandlerskridt hvor sagsbehandler har pligt til at udfylde det sammen med patienten.

Det sker så idag.
Men pga den umenneskelige sagsbehandling samt de mange umenneskelige og juridiske overgreb i sagen, så er partsrepræsentanten nødt til at gå med livrem og seler.

Derfor har jeg her til morgen sendt følgende til jobcenter:

Aktindsigt/ forhåndsgodkendelse

Patienten samt undertegnede begærer jvf gældende lovgivning på området jvf Retssikkerhedslovens bestemmelser Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats- aktindsigt i skemaet forberedende del til rehabiliteringsteamet samt alle tilhørende bilag incl alle sundhedsfaglige dokumentationer incl sundhedskoordinators bemærkninger til sagen, inklusive sagsbehandler samt jobcenters bemærkninger og notater til sagen – INDEN skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet/ pensionsnævnet/ udvalg fremsendes af jobcenter til disse.

Der kan således IKKE lovhjemlet træffes afgørelse om raskmelding, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension- før end borger samt partsrepræsentant har godkendt ovenstående.

Dette SKAL forsikres borger ved dagens møde d 9 november med jobcenter.

Skriftlig bekræftelse på ovenstående ønskes samtidig med en ca tidsangivelse for en endelig afgørelse.

Sagen er nu så tilstrækkeligt overbelyst at sagen jvf gældende lovgivning på området, anbefalinger fra STAR samt Beskæftigelsesministeriet, samt Ankestyrelsens praksis og principafgørelser- kan afgøres af pensionsteam/ udvalg – uden om rehabiliteringsteamet.

Det begæres hermed oplyst fra sagsbehandler og jobcenter om ovenstående bevilges.
Ved afslag begæres det oplyst hvorfor sagsbehandler Marianne Ane Hansen eller koordinerende sagsbehandler Anette Ving eller anden ledelse – ikke ønsker at forelægge sagen uden om rehabiliteringsteamet.

Set i lyset af patientens svære kognitive udfordringer anbefales det af sundhedsfaglige I sagen at sagen afgøres så hurtigt som muligt med mindst mulige omfang af mødeaktivitet for patienten.
Alene udfyldelsen af skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet vil være helbredsforværrende.

Ovenstående havde været unødvendigt at indskærpe samt begære hvis jobcenter og sagsbehandler Marianne Ane Hansen samt koordinator Annette Ving tidligere i sagen, havde overholdt gældende lovgivning på området.

Så ærgerligt når det ansvarlige personale laver så mange umenneskelige og juridiske overgreb som der er foregået i denne sag.

Ovenstående begæres respekteret.
Ovenstående tekst begæres kopieret ind i skemaet Forberedende del til rehabiliteringsteamet.

27 November 2023:

Vedr 1811811498 Manuela

Klage vedr ulovlig sagsbehandling samt tilsidesættelse af Normer for god forvaltningsskik

Jobcenter Åbenrå har tilsendt pensionsnævnet en masse irrelevante oplysninger til pensionsnævnet i denne sag som ikke opfylder kravet til gældende lovgivning på området.
For god ordens skyld henleder jeg opmærksomheden på Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Der foreligger ca 20- 30 nyere stk sundhedsfaglige sagsakter som ikke er tilsendt pensionsnævnet sammen med Forberedende del til rehabiliteringsteamet.
Jobcenter Åbenrå vægter ikke at beskytte borgeren ift gældende lovgivning på området.

Der foreligger massiv sundhedsfaglig dokumentation på at borger ikke er i målgruppen for arbejdsmarkedet.
Dette understøttes samtidig af sundhedskoordinator, borgers egen læge samt egen psykiater.

De sidste 20 år har været et umenneskeligt helvede for patienten.
Jobcenter har nægtet at medvirke til stort set alt som ville kunne få bragt sagen til ende.

Der er desværre fusket, eller med andre ord begået den ene forvaltningsretlige ulovlighed efter den anden.
Sagsakter gemmes af vejen således at jobcenter Åbenrå kan træffe de afgørelser som er økonomisk bedst for kommunen.

Nu bløder patienten pga forvaltningens mange forvaltningsretlige fejl.
Ingen ansvarlige hverken i jobcenter eller i forretningsudvalget , kommunalbestyrelsen mm har interesse i at hjælpe patienten.

Spørgsmål:
Hvem i forvaltningen vil melde sig frivilligt til at få sat ansvarligt personale I Åbenrå jobcenter på plads- således at praksis fra Ankestyrelsen samt råd og vejledning fra STAR samt beskæftigelsesministeriet overholdes til borgers bedste ?

Jeg har tidligere kontaktet borgmesteren, borgerrådgiveren, arbejdsmarkedsdirektør samt andre i forvaltningen.
Disse oplyser samstemmende at de ikke vil blande sig eller hjælpe til for at få opløst de mange juridiske vildfarelser som Åbenrå har forvildet sig ud i.

Ansvarlige I denne sag i jobcenter Åbenrå er
Annette Uldahl Veng
Marianne Ane Hansen

Ovenstående er at betragte som en klage.

Hvem vil hjælpe ?

På borgerens vegne

Partsrepræsentant
Kim Madsen
Sangfuglestien 11
2400 nv
Tlf 61770101
Tak for din henvendelse til Aabenraa Jobcenter.

Din mail videresendes til den medarbejder, der skal behandle din henvendelse.

Denne mail kan ikke besvares.

Venlig hilsen

Aabenraa Jobcenter

På patientens vegne-

Partsrepræsentant
Kim Madsen
Tlf 61770101

Konsulent I social og beskæftigelsesjura
Journalist
Forfatter
Debattør
Foredragsholder
Politisk rådgiver
Psykoterapeut
Livredder

Fortsættelse følger.
Hold øje med mine opslag her på hjemmesiden samt i facebookgruppen jobcentrets ofre.
Der kommer selvfølgelig et opslag med afgørelsen når den tid kommer.
Det skulle ikke undre mig andet end at Åbenrå jobcenter vil gøre alt for at trække afgørelsen så længe som muligt.

Tak fordi du læste med så langt

Tak for din henvendelse til Aabenraa Jobcenter.

Din mail videresendes til den medarbejder, der skal behandle din henvendelse.

Denne mail kan ikke besvares.

Venlig hilsen

Aabenraa Jobcenter

  3 comments for “DEN VÆRSTE JOBCENTERSAG NOGENSINDE – I ÅBENRÅ

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *