Dag: 27. november 2023

Jobcenter Åbenrå nægter at fremsende nødvendige oplysninger til pensionsnævnet

Jobcenter Åbenrå nægter at fremsende nødvendige oplysninger til pensionsnævnet Klage vedr ulovlig sagsbehandling samt tilsidesættelse af Normer for god forvaltningsskik Jobcenter Åbenrå har tilsendt pensionsnævnet en masse irrelevante oplysninger til pensionsnævnet i denne sag som ikke opfylder kravet til gældende lovgivning på området. For god ordens skyld henleder jeg opmærksomheden på Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf…