Dag: 8. november 2023

Stop af sygedagpenge !!!

Hvis jobcenter er overbevist om at jeg inden for en kortere tidsramme kan vende tilbage til arbejdsmarkedet,så vil det være lovstridigt at visitere mig til et andet forløb på lavere ydelse end sygedagpenge. Jeg skal naturligvis jvf gældende lovgivning på området udredes til raskmelding så hurtigt som muligt, og dette gøres ikke ved at tilbyde mig et længerevarende forløb i…