Stop af sygedagpenge !!!

Hvis jobcenter er overbevist om at jeg inden for en kortere tidsramme kan vende tilbage til arbejdsmarkedet,så vil det være lovstridigt at visitere mig til et andet forløb på lavere ydelse end sygedagpenge.

Jeg skal naturligvis jvf gældende lovgivning på området udredes til raskmelding så hurtigt som muligt, og dette gøres ikke ved at tilbyde mig et længerevarende forløb i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb. Det vil stride mod anbefalinger fra STAR samt Ankestyrelsens praksis og afgørelser.

Jeg skal selvfølgelig tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt- som regering og samfundet anbefaler.

Jeg skal selvfølgelig ikke ud i et længerevarende forløb hvis jobcenter kan dokumentere at jeg inden for rimelig tid kan blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
Det vil være fuldstændig meningsløst at visitere mig til et 2 årigt jobafklaringsforløb eller et 3 årigt ressourceforløb- hvis jeg med jobcenters hjælp kan vende tilbage til arbejdsmarkedet meget hurtigere.
Derfor skal mine sygedagpenge naturligvis forlænges.

Jeg må derfor begære at mine sygedagpenge jvf gældende lovgivning på området, jvf Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god forvaltningsskik Jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats- omgående og uden ophold forlænges i videst mulige omfang således at jeg ikke pålægger samfundet og skatteyderne unødvendige udgifter.

Dette må være logik for de fleste med en smule indsigt i gældende forvaltningsretlige principper.

Skriftligt svar begæres derfor senest 5 hverdage at regne fra dags dato – om jobcenter er uenig i min påstand.

Med venlig hilsen
Kim Madsen admin Jobcentrets Ofre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *