Dag: 12. november 2023

Lægeerklæringer er ikke nok !

Dine lægeerklæringer er ikke dokumentation nok for at du ikke har en arbejdsevne. Du SKAL selv have dokumenteret via en arbejdsevnevurdering sammen med en funktionsevnebeskrivelse hvor lidt du kan. Dine lægeerklæringer er jvf gældende lovgivning på området jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats KUN et delelement. Sådan vurderer mange jobcentre således at de kan fastholde dig på laveste ydelse så længe…