Dag: 23. november 2023

Klageformular til jobcenter

Begæring om aktindsigt, klage samt anmodning om ny sagsbehandler: Sendes til jobcenter / sagsbehandler/ jobcenterledelse Vedr cpr xxx Nu gider jeg ikke mere. Har fået nok af langsommelig sagsbehandling. Jeg må derfor begære at der omgående sker progression I min sag. Hvor længe har min sag varet I jobcenter, slå det op og få dårlig samvittighed. Sagsbehandler oplyser at det…