Tag: kontanthjælp

Maleri: "Sat ud", familie udenfor bygning med deres få ejendele, politi, Erik Henningsen 1892

Kontanthjælpsforliget ligner det mest menneskefjendske siden 2. verdenskrig

  Det nye kontanthjælpsforlig er bestialsk og ondt     Sætningen “Arbeit macht frei” giver et gys i de fleste, for lejrenes ondskab under nazismen havde jo lige så meget med udryddelse, gaskamre osv. at gøre som med det arbejde, de internerede  blev sat til at udføre. Egentlig er udtrykket ikke nazistisk, men en talemåde, der stammer fra den danske…

Usaglighed i jobcentres brug af lægelig information?

Kan jobcentret erklære en lægeattests udsagn forældet af egen drift?   “Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og borgere, der f.eks. på grund af sygdom har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne, hører ikke hjemme i kontanthjælpssystemet. “ Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering   Resumé Artiklen rejser berettiget tvivl om to spørgsmål. Det ser ud for Jobcentrets Ofre, som om der…

Hoved med røg på

Borgerligt had til kontanthjælpsmodtagere. Læs her

  Af Mikael Hertig med flere. Inde i Jobcentrets Ofre ser vi os som en blanding af en hjælpe og en kamporganisation. Vi vil slås for de aktivitetsparates, brøkpensionisternes, ressourceforløbsmodtagernes vilkår. En. side af den kamp består i, at vi vil gøre fattigdommen synlig og forsvare vores værdighed.   Mikael Hertig   · Til DR P1 Orientering udtalercheføkonom Las Olsen…

Hoved med røg på

Klage over afslag på førtidspension (åbenbar)

Klage over afslag på førtidspension De fleste af Jobcentrets Ofres læsere ved, at man kan søge førtidspension på det foreliggende grundlag efter pensionslovens § 17, stk.2. Men der er en regel til: Når det for alle er åbenbart, at vedkommende slet ingen erhvervsevne har og heller ikke vil kunne komme til at få det, kan man få tildelt førtidspension udenom…