Klage over afslag på førtidspension (åbenbar)

Klage over afslag på førtidspension

Portræt af Mikael Hertig

mikael Hertig., Politisk Økonomisk Konsulent for Jobcentrets Ofre

De fleste af Jobcentrets Ofres læsere ved, at man kan søge førtidspension på det foreliggende grundlag efter pensionslovens § 17, stk.2.
Men der er en regel til: Når det for alle er åbenbart, at vedkommende slet ingen erhvervsevne har og heller ikke vil kunne komme til at få det, kan man få tildelt førtidspension udenom forudgående behandling i kommunens rehabiliteringsteam. I praksis handler det om nogle specielle diagnoser/lidelser, fx. kræftpatienter uden udsigt til helbredelse, svære uhelbredelige hjerneskader etc.

Som mange ved, trækker kommunerne alle mulige sager i langdrag.  Således også denne. Hver gang, en kommune kan holde en borger på kontanthjælp, så sparer den omkring 70.000 kr. via udligningsloven plus forskellen mellem den kommunale andel af udgiftsforøgelsen mellem førtidspension og kontanthjælp.

 

Hoved med røg på

Hoved med røgsky

 

Klagebrev

Ankestyrelsen

NN Kommune
Jobcentret

Sønderborg, 8. juni 2022

Klage over behandlingen af ansøgning om Førtidspension af 23. april 2022.

Hermed klager jeg over følgende mangler i anledning af, at N
N Kommune har afgjort ansøgningen af 23. april om førtidspension på åbenbart grundlag, jf. Pensionslovens §§ 17 og 18,

1) uden begrundelse,
2) uden partshøring eller klagevejledning
3) Uden at meddele afslaget

I den forbindelse har kommunen

4 a) indhentet en udtalelse fra en lægekonsulent, der har underkendt Lægeudtalelsen LÆ 125 fra februar 2022.


Lægekonsulenten har næppe kompetence til at underkende sådan en udtalelse, uanset vedkommende ikke i den situation er underlagt sundhedsloven eller autorisationsloven.

Kommunen har derfor næppe hjemmel til at lægge en sådan udtalelse til grund for en afgørelse.

4b )Kommunens medarbejder XX meddelte i telefonsamtale med undertegnede 8.juni, at “det alene er regionen og dens lægekonsulent, der afgør spørgsmålet om, hvorvidt sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet eller ej.”

Vi mener, at medarbejderen må have befundet sig i en retsvildfarelse, idet vi henviser til FOU 2012-007.

Det fremgår endvidere af denne artikel, at ministre under samråd skulle have tilkendegivet følgende:“På samrådet gentog begge ministrene, at lægekonsulenter ikke kunne underkende borgerens egne lægers vurderinger, og at kommunerne skulle følge Pensionsstyrelsens vejledning fra juli måned – som ombudsmanden altså allerede i et brev i september måned havde stillet spørgsmålstegn ved sandheden af.”

AA‘s praktiserende læge har 8.juni indtalt en besked til sagsbehandler XX , hvor han gentager og fastholder udsagnet fra LÆ125. Som jeg forstår det:

AA har ingen erhvervsevne, og det er der heller ingen udsigt til for fremtiden (AA‘s udtalelse til mig)

Meddelelsen kan indhentes i transkriberet form ved NN Kommune, da vi ifølge sagens natur ikke har modtaget den skriftligt endnu.

Kommunen har indkaldt AA til møde 23. august 2022, men sagen har været under behandling mere end tre måneder og burde være behandlet efter reglerne om genoptagelse.

I den anledning henvises til Pensionsbekendtgørelsen s § 3. Vi gør opmærksom på, at der ikke er meddelt nogen genoptagelsesdato, men foreslår tidspunktet for modtagelse af LÆ125, februar 2022.

Vi anser NN Kommunes håndtering af sagen som et forsøg på overoplysning i strid med Officialmaksimen og Retssikkerhedslovens § 3, stk. 1.

Vi indbringer hermed sagen med påstand om, at

AA tildeles førtidspension efter Pensionsloven § 17, stk. 3 uden yderligere forhaling, idet lægekonsulentens udtalelse underkendes

subsidiært

NN’s ansøgning behandles som genoptaget ansøgning med henvisning til nye oplysninger efter modtagelsen af LÆ125 inden 15. juli 2022

 

 

 

Venlig hilsen

Mikael Hertig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *