Føj for den – i Sønderborg Jobcenter

Jobcenter SØNDERBORG kører hetz i juridisk vildfarelse overfor fysisk syg borger som nu også er så kognitivt ramt af jobcenters jagt på en funktionsevne, at alle møder med jobcenter afholdes uden for jobcenters lokaler.
Patienten kan ikke pga den kognitive tilstand , pga af angst for jobcenter,afholde møder i jobcenters lokaler.
Idag 14 November er SØNDERBORG JOBCENTER tilsendt endnu en lægeerklæring, læs:
Endnu en lægeerklæring sendt afsted til hovederne på jobcentret.

“Patienten har allerede i januar 2023 været grundigt fysisk og psyko-socialt udredt ved smertecenter hvor det blev vurderet at hun var så dårligt fungerende psykisk, fysisk og kognitivt at hun ikke kunne profitere af psykoterapeutisk intervention. Hun er kun blevet dårligere siden og det giver ikke lægefagligt mening at presse hende til et terapuetisk forløb for at reducere specifikke angstsymptomer relateret til kontakt med jobcenter, faktisk vil det have den modsatte effekt og forværre hendes symptomer.

Alle diagnoser er stationære, varige og uden helbredelsesmuligheder, (smerter, stressbarhed, kognitivt reduceret funktion og angst/depressionstendens).

Alle behandlingsmuligheder er udtømte, inklusiv ideen om specifik jobcenter relaterede angstsymptomer. Hvis hun havde kunnet profitere af psykoterapeutiske tiltag ville de for længst være sat i værk.
Funktionsevnen er væsentligt og varigt nedsat til det ubetydelige.
Så store skånebehov i ethvert erhverv at det ikke giver mening at aktivere, da aktivering med forsøg på alle skånebehov har vist at forværre patientens tilstand.”

Nu må de da snart lære det …?

Partsrepræsentant
Kim Madsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *