Tvinger AST sygedagpengemodtagere til operation for diskosprolaps?

Tvinger Jobcentre sygedagpengemodtagere til ligegyldige operationer

 

af Mikael Hertig

 

 

 

Portræt af Mikael Hertig

mikael Hertig., Politisk Økonomisk Konsulent for Jobcentrets Ofre

Billede/grafik med ryghvirvler, brusk, nerver. Viser prolapsen

Diskosprolaps

 

Jeg har på gruppens vegne sendt denne henvendelse til Dansk Cochrane Center, der overvåger medicinsk kvalitet i Sundhedsvæsenet.

Dansk Cochrane Center
Sendes per mail

Forespørgsel i anledning af TV2-s udsendelse (Kontanten, 15. september kl. 20.04 – 20.45.

Det er et spørgsmål af lægeetisk art, om Jobcentrene kan tvinge et smerteplaget menneske til medicinsk behandling, herunder forskellige former for operation.
Som juridisk konsulent for Jobcentrets Ofre er det min vurdering, at i spillerummet mellem informeret samtykke og tvang til behandling som betingelse har det informerede samtykke generelt fortrinsret. Det gælder fx. modsat, når Jobcentrets Rehabiliteringsteam skal tage stilling til, om man kan betinge operation som betingelse for at tildele førtidspension – her er udgangspunktet nærmest modsat – at patientens afvisning ikke må få indflydelse på afgørelsen.

Men i denne meddelelse, som har bindende retsvirkning i forbindelse med spørgsmålet om forlængelse af sygedagpenge, vil patientens afvisning af operation som smertebehandling mod diskosprolaps medføre et øjeblikkeligt indkomstbortfald. I Jobcentrets Ofre har vi ikke undersøgt, i hvor mange tilfælde borgere på
sygedagpenge er blevet tvunget til operation.

Imidlertid antyder udsendelsen, at Ankestyrelsens risikovurdering sagligt set kan anfægtes.

Jobcentrets Ofre, der dels er en facebookgruppe på knap 27.000 brugere, dels er en lille forening, prøver at varetage gruppen af langtidsmodtagere af kontanthjælps interesser overfor det politiske og administrative system. Vore henvendelser om at blive inddraget i beslutningsprocesser op til lovgivning eller indkaldt til høringer afvises rutinemæssigt. Vi er ikke blevet hørt i forbindelse med udsendelsen af den pågældende principmeddelelse.

Via Twitter sendes denne meddelelse samtidig til @mortenspiegelhauer og Jobcentret Ofres Facebookgruppe.

Venlig hilsen

Mikael Hertig
Juridisk-økonomisk konsulent
Mågevænget 12 st. d. 22
6400 Sønderborg

Tlf 27 24 47 00

KEN nr 9771 af 30/08/2013, Social- og Ældreministeriet
RETSINFORMATION.DK
KEN nr 9771 af 30/08/2013, Social- og Ældreministeriet
Ankestyrelsens principafgørelse 108-13 om sygedagpenge – afslag på forlængelse – behandlingsmuligheder – diskusprolaps – operation – mod ansøgers vilje

  1 comment for “Tvinger AST sygedagpengemodtagere til operation for diskosprolaps?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *