Pressemeddelelse og åbent brev om retten til at optage møder

 

 

 

Pressemeddelelse 9. januar 2022

 

 

 

 

 

Jobcentrets Ofre vil forsvare retten til at optage lyd fra møder uden forudgående tilladelse.

 

 

Den ret anfægtes af Socialrådgiverforeningen, Politiforbundet og andre fagorganisationer, der repræsenterer navnlig offentligt ansatte.

Hvad de er ude på er at undergrave princippet om, at borgeren skal beskytte sig mod magtudøvernes vilkårlige skalten og valten. Siden afskaffelse af gabestok og træhest har to fundamentalt modsatrettede regelsæt stået over hinanden:

Myndighederne må intet foretage sig uden en lovhjemmel (Legalitet og proportionalitet)

Borgeren må, hvad hun eller han vil uden videre, hvis ikke det er reguleret ved lov. (Kardemommeloven)

Som det fremgår, handler dette om regler og undtagelser. Men det er et fundamentalt demokratisk princip.

Derfor må vi fra Jobcentrets Ofre spørge os selv: Forstår politibetjente og socialrådgivere slet ikke deres funktion i samfundet? De repræsenterer magten overfor borgerne. Nu vil de beskyttes mod borgerne! Det burde da være omvendt!

Vi finder det uacceptabelt, hvis der skal gribes drastisk ind i borgernes reaktionsmuligheder overfor tendentiøs og skrupelløs forvaltning. Lydoptagelser viser sig i mange tilfælde at være det eneste forsvarsmiddel. Dertil kommer, at selve tanken om, at hvad f.eks.  en socialrådgiver kan finde på at sige på et møde, kan påvirke vedkommende til at opføre sig anderledes.

Jobcentrets Ofre er dels en lille forening, dels en Facebookgruppe med 23.000 deltagere, der navnlig taler de menneskers sag, der er langtidsparkeret på kontanthjælp eller dermed sammenlignelige ydelser (ressourceforløb, uddannelseshjælp mm. )

Vi har skrevet således pr. åbent brev til Justitsminister Nick Hækkerup med kopi til de berørte foreninger:

Sønderborg, 9. Januar 2022

Begæring om repræsentation vedr. borgernes overvågning af offentligt ansatte

DR P1 fortalte forleden om et initiativ, hvor en række fagforeninger, heriblandt Socialrådgiverforeningen, FOA og Politiforbundet skulle have opfordret til, at det skulle forbydes borgerne at foretage ”hemmelige” optagelser fra møder med forvaltningen.

Du udtalte intet direkte som minister, men tilkendegav, at du ville lade embedsværket se på, hvad man kunne stille op for at beskytte de noget forskellige personalegrupper.

Som partsrepræsentant i jobcenter- og familiesager ved jeg, at lydklip fra møder ofte er den eneste mulighed, en borger har for at få rettet urigtige påstande i referater fra møder, vedkommende deltager i.

Mens principperne om legalitet og proportionalitet forbyder den offentligt ansatte at foretage sig noget uden hjemmel, og mens sagsbehandleren i disse sager skal opføre sig høfligt og ikke nedladende, gælder ”kardemommeloven” for borgeren.

Det ligger i demokratiets grundbegreber, at borgeren altid og undtagelsesløst skal beskyttes mod vilkårlig forvaltning. Det gælder også tilfælde, hvor borgeren risikerer at miste sit forsørgelsesgrundlag eller få sit barn anbragt. At magtforholdet er ulige, er i sit væsen på forhånd oplagt.

For nogle år siden blev der indført en bestemmelse i straffeloven ( § 119 a), hvor man nu for alvor gik i gang med at ville beskytte offentligt ansat personale mod borgeren.

Som vi forstår Ombudsmandsudtalelser og den seneste udtalelse i sagen fra daværende Justitsminister Lene Espersen er retstilstanden den, at det som udgangspunkt – og i hvert fald så længe, der ingen lovhjemmel findes på området – er tilladt at optage møder i eget hjem og i forvaltningen uden forudgående tilladelse. Vi noterer os i Jobcentrets Ofre, at dette forarger nogle af aktørerne på initiativtagersiden. Det efterlader os med undren over, at også højtuddannede overser tredelingsprincippet og reglen om at beskytte borgere mod vilkårlig forvaltning.

Spørgsmålet er, hvordan optagelserne må bruges. Her kommer efter vores mening rækkevidden af GDPR ind i billedet. Afvejningen taler formentlig for, at offentlig udhængning af sagsbehandlernavne på sociale medier bør kræve en art værdispringsregel.

Jeg anmoder hermed om, at sammenrendet af organisationer, der alene repræsenterer offentligt ansatte, der ønsker beskyttelse mod borgere stik mod grundprincippet om, at det er borgerne, der skal beskyttes mod myndighedsmagten, suppleres for en gangs skyld med en repræsentant for de udsatte borgere – for eksempel Jobcentrets Ofre.

Venlig hilsen
Jobcentrets Ofre

Mikael Hertig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *