Tilbud om tandlægebehandling bør være gratis

 

 

 

Portræt af Mikael Hertig

mikael Hertig., Politisk Økonomisk Konsulent for Jobcentrets Ofre

 

 

Jobcentrets Ofre: Tilbud på tandlægebehandling bør være gratis

 

Billede af gebis i vand sammen med et vækkeur på et natbord

 

 

Uanset, om det handler om tandbehandling eller om at få lavet en fuldprotese, så bør det altid være gratis for kontanthjælpsmodtagere og modtagere af tilsvarende ydelser at få indhentet et tilbud på omfattende tandlægebehandling. Det mener Jobcentrets Ofre.

Jeg har derfor skrevet dette brev til Tandlægeforeningen:

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
København K

Folketingets Sundhedsudvalg
Sønderborg, 1  September 2021

Vedr. afregning for tilbud på omfattende tandbehandling

Jobcentrets Ofre er en facebookgruppe med 22.000 medlemmer og en tilhørende forening. Vi repræsenterer langtidsledige på kontanthjælp, oftest mennesker, der har et månedligt rådighedsbeløb på under 2.000 kroner om måneden.

Et rundspørge har vist, at ret mange tandlæger beregner sig et anseligt beløb, typisk på 600 – 1.000 kroner fra en medborger på kontanthjælp, når vedkommende skal finde ud af, om hun eller han har råd til egenbetalingsdelen på en omfattende tandbehandling. Vi er samtidig også vidende om, at der er medlemmer af tandlægeforeningen, der aldrig kunne drømme om  at tage betaling for udfærdigelse af tilbud på tandbehandling ud over det almindelige tandeftersyn, der nødvendigvis går forud for udarbejdelse af tilbuddet.

Det er ikke den enkelte tandlæges personlige skyld, at vi i Danmark har en ordning, hvor tandlægebehandling socialt set er skævvredet, fordi procentdelen af tandbehandlingen nødvendigvis falder for stigende disponibelt månedligt rådighedsbeløb. Det er et led i den store ulighed i sundhed, vi har vænnet os til at acceptere.

Jobcentrets Ofre har også forståelse for, at den danske ordning gør tandlægeerhvervet til en slags konkurrencepræget virksomhed på linje med håndværkere og entreprenører, og at det således tilsyneladende står det enkelte tandlægeselskab frit for at skrive fakturaer ud for hvad som helst. Forretningsmodel og profitmaksimering er en del af rationalet.
Vi er også vidende om, at nogle tandlægefirmaer, der tillader sig at fakturere for udfærdigelse af tilbud, modregner tilbudsbetalingen  i den endelige del af prisen, kontanthjælpsmodtageren selv skal betale.

Jobcentrets Ofre tillader sig at henstille, at Tandlægeforeningen drøfter den etiske rimelighed overhovedet i at fakturere for indhentelse af tilbud. Det skyldes dels det sociale hensyn, der er redegjort for ovenfor, dels den markedsskik, at meningen med at indhente tilbud fra forskellige konkurrerende virksomheder gør det muligt for køberen at vælge det bedste tilbud, målt på prisen, jf. EU’s udbudsdirektiv, som naturligvis ikke gælder her. Vi henviser også til håndværkere aldrig fakturerer pris på udfærdigelse af tilbud forud for afgivelse af en ordre.

Kort sagt finde Jobcentrets Ofre det asocialt af et erhverv indenfor  sundhedssektoren at diskriminere overfor fattige, og vi gør opmærksom på, hvad  Tandlægeforeningen ved i forvejen: Også kontanthjælpsmodtagere skal betale en stor andel af regningen i forbindelse med omfattende tandbehandling.

Vil Tandlægeforeningen overveje at forbyde fakturering for indhentelse af tilbud på tandbehandling?

Venlig hilsen

Mikael Hertig
Økonomisk Politisk Konsulent

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *