Jobcentrets Ofre til Folketingets Beskæftigelsesudvalg

 

Folketinget
Beskæftigelses
udvalget
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Sendes per mail

Foto af Peter Hummelgaard

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
(foto : Keld Navntoft/2019)

Sønderborg, 21. september 2022

Kære Beskæftigelsesudvalg og
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Jobcentrenes vejledningspligt om kontanthjælpsmodtageres ret til ferie.

Med nogen regelmæssighed sender Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pressemeddelelser ud. Her omtales og roses den effektive pågribelse af et antal kontanthjælpsmodtagere, der på svigagtig vis var taget på ferie og nu pågribes ved tilbagerejsen i vore lufthavne.

De pågældende har angiveligt svindlet ved at modtage kontanthjælp, mens de uden at have opfyldt deres oplysningspligt har uretmæssigt har modtaget kontanthjælp uden at have opfyldt deres rådighedsforpligtelse.

Standardhistorien tjener naturligvis til at tegne et billede, dels af et super effektivt kontrolapparat og samtidigt snydere, der bedrager skatteborgerne for offentlige midler.

Men er det nu hele historien?

Jobcentrene opfylder næppe deres vejledningspligt jf. forvaltningslovens § 7, stk. 1 og den tilhørende Justisministerielle Vejledning om Forvaltningsloven, punkt 32.

Reglerne om kontanthjælpsmodtageres ret til ferie er ellers egnede til en digital løsning. Nogle bilder sig måske ind, at det feriedagsregnskab, enhver lønmodtager kender til fra sine månedlige lønsedler, genfindes tydeligt i de udbetalingsmeddelelser, de pågældende får fra Udbetaling Danmark. Men det er forkert. Der er ingenting.

Kontanthjælpsmodtagerne modtager ikke nogen så tydelig vejledning om deres ret til ferie, at de afholder den og orienterer behørigt om det. Da ferie jo er en fordel, hvor de pågældende for en tid fritages for deres rådighedsforpligtelse, forekommer denne mangel på viden hos kontanthjælpsmodtagerne uforklarlig, hvis ikke den ses i sammenhæng med Jobcentrenes utilstrækkelige efterlevelse af vejledningspligten.

Vi ved det ikke i Jobcentrets Ofre, men går ud fra, at antallet af tilfælde af socialt bedrageri vil kunne reduceres væsentligt, hvis de pågældende havde været tilstrækkeligt orienteret om deres rettigheder.

Vi opfordrer derfor Folketingets Beskæftigelsesudvalg og Beskæftigelsesministeren til

at indskærpe vejledningspligten om ferierettigheder overfor jobcentrene,
at lade feriedagsregnskabet fremgå af modtagernes udbetalingsmeddelelser,
og at
undersøge, hvor mange af de pågrebne i socialt bedrageri, der kunne have holdt deres ferie på lovlig vis

Venlig hilsen
Jobcentrets Ofre

Kim Madsen /

Mikael Hertig

Foto af Peter Hummelgaard

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
(foto : Keld Navntoft/2019)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *