Børnebekymring i jobcenter Åbenrå

Bekymringshenvendelse fra Åbenrå jobcenter vedr 2 teenagebørn. Svar fra partsrepræsentanten Att: Socialforvaltningen Vedr underretning fra jobcenter Bekymringshenvendelse vedr 2 hjemmeboende teenagebørn. Vedr cpr xxxxxx-xxxx Svar på Underretning fra Åbenrå jobcenter Jf. Serviceloven § 153 Vedr. de 2 børn af forældrene xxx og xxx. Nedenstående svar tilsendt jobcenter Aabenraa begæres tilsendt Socialforvaltningen i fuld tekst uden redigering fra jobcenters side !…

Føj for den – i Sønderborg Jobcenter

Jobcenter SØNDERBORG kører hetz i juridisk vildfarelse overfor fysisk syg borger som nu også er så kognitivt ramt af jobcenters jagt på en funktionsevne, at alle møder med jobcenter afholdes uden for jobcenters lokaler. Patienten kan ikke pga den kognitive tilstand , pga af angst for jobcenter,afholde møder i jobcenters lokaler. Idag 14 November er SØNDERBORG JOBCENTER tilsendt endnu en…

Lægeerklæringer er ikke nok !

Dine lægeerklæringer er ikke dokumentation nok for at du ikke har en arbejdsevne. Du SKAL selv have dokumenteret via en arbejdsevnevurdering sammen med en funktionsevnebeskrivelse hvor lidt du kan. Dine lægeerklæringer er jvf gældende lovgivning på området jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats KUN et delelement. Sådan vurderer mange jobcentre således at de kan fastholde dig på laveste ydelse så længe…

Partsrepræsentant mod betaling

Partsrepræsentant mod betaling. Der findes mange gode private bisiddere og socialrådgivere som du kan gøre brug af mod betaling. Jeg kan anbefale flere, bl.a Socialvejleder Luna i Næstved, Marianne Stein samt Maj Thorsen. Disse 3 kan jeg varmt anbefale. Anbefale fordi jeg har kontakt til dem alle. Og nej – jeg får ikke betaling for at anbefale. Du kan også…

DEN VÆRSTE JOBCENTERSAG NOGENSINDE – I ÅBENRÅ

DEN VÆRSTE JOBCENTERSAG NOGENSINDE – I ÅBENRÅ . Uartighederne i Åbenrå jobcenter fortsætter og derfor må jeg som partsrepræsentant gå med livrem og seler. Indkaldt til møde dags dato 9 november 2023 kl 9.00 med jobcenter Åbenrå. Sagsbehandler Marianne Ane Hansen afbrød mødet kl 9.50 fordi patientens mand kommenterede på et spørgsmål. Røret blev bare knaldet på i mine ører…

Stop af sygedagpenge !!!

Hvis jobcenter er overbevist om at jeg inden for en kortere tidsramme kan vende tilbage til arbejdsmarkedet,så vil det være lovstridigt at visitere mig til et andet forløb på lavere ydelse end sygedagpenge. Jeg skal naturligvis jvf gældende lovgivning på området udredes til raskmelding så hurtigt som muligt, og dette gøres ikke ved at tilbyde mig et længerevarende forløb i…