Kontrolenheden på vej !

Du er IKKE ramt af formueregler når du er på Ressourceforløbsydelse i Jobafklaringsforløb eller Ressourceforløb. Ej heller på sygedagpenge. Det er KUN ved kontanthjælpslignende ydelse at du bliver tjekket i hoved og røv. Gem pengene under hovedpuden. Skal du arve kan du få bobestyreren til at indsætte arven på anden mands konto. Jobcenter får IKKE oplysninger om at dine forældre…

Jobcenter Åbenrå snyder og bedrager

Jobcenter snyder og bedrager i Åbenrå kommune. Klage sendt til ÅBENRÅ JOBCENTER Manglende dokumentation til forberedende del I Forberedende del til rehabiliteringsteamet er det anført at 3 x LÆ125 samt 1 x LÆ265 er vedhæftet. I det modtagne er der ingen sundhedsfaglig dokumentation vedhæftet Rehabiliteringsplanens forberedende del skal jvf gældende lovgivning på området Retssikkerhedslovens bestemmelser Hurtighedsprincippet Officialprincippet Normer for god…

Børnebekymring i jobcenter Åbenrå

Bekymringshenvendelse fra Åbenrå jobcenter vedr 2 teenagebørn. Svar fra partsrepræsentanten Att: Socialforvaltningen Vedr underretning fra jobcenter Bekymringshenvendelse vedr 2 hjemmeboende teenagebørn. Vedr cpr xxxxxx-xxxx Svar på Underretning fra Åbenrå jobcenter Jf. Serviceloven § 153 Vedr. de 2 børn af forældrene xxx og xxx. Nedenstående svar tilsendt jobcenter Aabenraa begæres tilsendt Socialforvaltningen i fuld tekst uden redigering fra jobcenters side !…

Føj for den – i Sønderborg Jobcenter

Jobcenter SØNDERBORG kører hetz i juridisk vildfarelse overfor fysisk syg borger som nu også er så kognitivt ramt af jobcenters jagt på en funktionsevne, at alle møder med jobcenter afholdes uden for jobcenters lokaler. Patienten kan ikke pga den kognitive tilstand , pga af angst for jobcenter,afholde møder i jobcenters lokaler. Idag 14 November er SØNDERBORG JOBCENTER tilsendt endnu en…

Lægeerklæringer er ikke nok !

Dine lægeerklæringer er ikke dokumentation nok for at du ikke har en arbejdsevne. Du SKAL selv have dokumenteret via en arbejdsevnevurdering sammen med en funktionsevnebeskrivelse hvor lidt du kan. Dine lægeerklæringer er jvf gældende lovgivning på området jvf Lov om aktiv beskæftigelsesindsats KUN et delelement. Sådan vurderer mange jobcentre således at de kan fastholde dig på laveste ydelse så længe…