Tag: formodningsregel

AST PM 2-22 Arbejdsskade formodningsregel bevisbyrde

Ankestyrelsens principmeddelelse 2-22 om arbejdsskade – afledte følger – årsagssammenhæng Principmeddelelsen fastslår Tilskadekomnes samlede varige mén er en følge af den anerkendte arbejdsskade, med mindre overvejende sandsynlighed taler imod. Denne formodningsregel gælder også i forhold til afledte følger. Det er tilskadekomne, som har bevisbyrden for størrelsen af det samlede varige mén. Arbejdsskademyndighederne skal herefter foretage en afvejning af, om hele…