Dag: 10. december 2023

Herning Jobcenter- vor herre til hest !

HERNING JOBCENTER – for helvede altså. Det kan I ikke være bekendt. 😩😩😩😩😩😩😩😩 Klage vedr manglende progression I min sag. Indsættelse af partsrepræsentant Klage vedr manglende progression I min sag. Indsættelse af partsrepræsentant : Partsrepræsentant Kim Madsen Eboks: Cpr xxxxxx-xxxx Tlf 61770101 Samtykke til partsrepræsentant er gældende fra dags dato. Mundtligt samtykke er jvf gældende lovgivning på området I overensstemmelse…