Dag: 29. marts 2023

Jobcenterskilt fra Ikast-Brande Kommune

Håndbog, + skema: Funktionsevne

Funktionsevne: skema og håndbog Kan læses her som pdf. Funktionsevnemetoden2 Funktionsevne–metoden Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter Servicelovens bestemmelser . Jeg har sat skemaet ind her også: 1. Basisoplysninger (skal udfyldes af alle) Borgerens navn: Dato: CPR-nr.: Navne på andre mødedeltagere: Gift/samlever: FORMCHECKBOX Ja FORMCHECKBOX Nej Hjemmeboende…